Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej–Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Archiwum

Data dodania: 2018-10-16 12:56:50
Autor: Monika Gogulska


PDF (44 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2018-10-08 10:49:12
Autor: Monika Gogulska


PDF (201 KB)

Wzór umowy


PDF (125 KB)

Oświadczenie wykonawcy


PDF (116 KB)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1.2


PDF (117 KB)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1.1


PDF (299 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (54 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


Dostawa spawarek - zamówienie poza ustawą


Data dodania: 2016-01-14 08:25:43
Autor: Joanna Kuczera


Wartość mienia na dzień 31.12.2015

Budynki i budowle                               2.077.307,03    
Urządzenia techniczne i maszyny          1.556.647,05
Grunty                                                  260.608,32                                                    

Razem                                             3.894.562,40  

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Referent (1 etat)

PDF (1 141 KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Referent (1 etat)Data dodania: 2018-06-14 07:38:06
Autor: Monika Gogulska


PDF (37 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2018-06-29 13:31:00
Autor: Monika Gogulska


Dostawa frezarki uniwersalnej - zamówienie poza ustawą

PDF (56 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (214 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (201 KB)

Wzór umowyData dodania: 2018-06-14 14:08:33
Autor: Monika Gogulska


PDF (608 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (35 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zapytanie ofertowe nr SG.254.20.2018.INData dodania: 2018-06-28 11:55:17
Autor: Monika Gogulska


Remont toalety w budynku Warsztatów Mechanicznych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42 – przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych - zamówienia poza ustawą

PDF (3 515 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (2 915 KB)

Przedmiar robót


PDF (89 KB)

Wzór umowyData dodania: 2018-05-29 14:42:08
Autor: Monika Gogulska


PDF (35 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2018-06-13 12:41:11
Autor: Monika GogulskaData dodania: 2018-06-28 15:09:41
Autor: Monika Gogulska


PDF (30 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2018-05-18 12:57:29
Autor: Monika Gogulska


PDF (1 104 KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Referent (1 etat)


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Referent (1 etat)

Wartość mienia na dzień 31.12.2014

Budynki i budowle                               2.077.307,03    
Urządzenia techniczne i maszyny          1.194.720,14
Grunty                                                  261.568,32                                                    

Razem                                             3.533.595,49  

PDF (166 KB)

Regulamin pracy Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2010-12-03 13:11:24
Autor: Joanna Kuczera


PDF (67 KB)

Zarządzenie Dyrektora RCEZ-CKUoP Nr 15/14 z dnia 1 września 2014 roku w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015 w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2014-09-02 13:31:30
Autor: Joanna Kuczera


PDF (118 KB)

Zarządzenie Dyrektora RCEZ-CKUoP Nr 18/15 z dnia 1 września 2015 roku w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2015-09-09 13:57:52
Autor: Joanna Kuczera


PDF (119 KB)

Zarządzenie Dyrektora RCEZ-CKUoP Nr 10/16 z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnejData dodania: 2016-03-18 09:14:36
Autor: Joanna Kuczera


Remont toalety w budynku Warsztatów Mechanicznych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42 - przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych - zamówienie poza ustawą.

PDF (628 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro


PDF (3 510 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (2 915 KB)

Przedmiar robót


PDF (89 KB)

Wzór umowyData dodania: 2018-05-16 14:12:27
Autor: Monika Gogulska


PDF (178 KB)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniaData dodania: 2018-05-25 15:19:57
Autor: Monika Gogulska


Wynajem samochodu ciężarowego z przyczepą wraz z instruktorem, wynajem samochodu ciężarowego oraz wynajem płyty poślizgowej - zamówienie poza ustawą

PDF (700 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (6 275 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (4 061 KB)

Wzór umowyData dodania: 2018-05-02 14:36:06
Autor: Monika Gogulska


PDF (47 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.Data dodania: 2018-05-10 14:09:53
Autor: Monika Gogulska


Dostawa artykułów biurowych - zamówienie poza ustawą

PDF (51 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (776 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (92 KB)

Wzór umowyData dodania: 2018-02-23 11:05:38
Autor: Monika Gogulska


PDF (39 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2018-03-06 12:37:16
Autor: Monika Gogulska


Dostawa drzwi aluminiowych z montażem.

PDF (57 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu.


PDF (326 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (196 KB)

Wzór umowyData dodania: 2018-02-16 13:23:51
Autor: Monika Gogulska


PDF (40 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2018-02-26 13:27:52
Autor: Monika Gogulska


Dostawa artykułów gospodarczych - zamówienia poza ustawą.

PDF (52 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (453 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (92 KB)

Wzór umowy


PDF (37 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2018-02-14 15:44:31
Autor: Monika Gogulska


Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek - zamówienia poza ustawą.

PDF (55 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (359 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (92 KB)

Wzór umowyData dodania: 2018-02-14 15:35:50
Autor: Monika Gogulska


PDF (37 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2018-02-23 10:56:21
Autor: Monika Gogulska


Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych - zamówienie poza ustawą.

PDF (56 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (380 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (97 KB)

Wzór umowy


PDF (38 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2018-02-13 13:10:06
Autor: Monika Gogulska


Dostawa artykułów biurowych - zamówienie poza ustawą.

PDF (51 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (782 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (93 KB)

Wzór umowy


PDF (193 KB)

Odpowiedzi na pytania


PDF (194 KB)

Odpowiedzi na pytania 2


PDF (36 KB)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniaData dodania: 2018-02-21 15:20:22
Autor: Monika Gogulska


PDF (33 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2018-02-15 15:37:34
Autor: Monika Gogulska


PDF (218 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2018-02-01 14:02:34
Autor: Monika Gogulska


PDF (1 081 KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Referent (1 etat)Data dodania: 2017-12-21 13:00:19
Autor: Joanna Kuczera


PDF (35 KB)

Wyniki naboru


PDF (167 KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Referent (1 etat) 


Dostawa gazów technicznych, sprzętu i akcesoriów spawalniczych - zamówienie poza ustawą.

PDF (53 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (449 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (98 KB)

Wzór umowy


PDF (38 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2018-02-13 11:44:43
Autor: Monika Gogulska


Dostawa narzędzi - zamówienie poza ustawą.

PDF (51 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (680 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (93 KB)

Wzór umowy


PDF (33 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2018-02-21 10:20:03
Autor: Monika Gogulska


Dostawa odzieży ochronnej - zamówienie poza ustawą.

PDF (51 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (525 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (93 KB)

Wzór umowy


PDF (32 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2018-02-12 14:57:10
Autor: Monika Gogulska


Dostawa wyrobów hutniczych z podziałem na zadania: zadanie 1: Dostawa wyrobów hutniczych aluminiowych, zadanie 2: Dostawa wyrobów hutniczych stalowych

PDF (129 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (93 KB)

Wzór umowy


PDF (203 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (115 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie 1


PDF (115 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie 2Data dodania: 2018-02-09 10:50:55
Autor: Monika Gogulska


PDF (515 KB)

Statut RCEZ-CKUoPData dodania: 2016-09-01 08:57:20
Autor: Joanna KuczeraData dodania: 2011-03-14 13:31:15
Autor: Joanna Kuczera


PDF (78 KB)

Regulamin Warsztatów w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego


PDF (119 KB)

Zarządzenie Dyrektora RCEZ-CKUoP Nr 31/16 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2016-09-15 14:31:42
Autor: Joanna Kuczera


Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania: zadanie 1) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerklańskiej 42, zadanie 2) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację instalacji centralnego ogrzewania i wykonanie instalacji wentylacji w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerklańskiej 42

Data publikacji: 10.07.2017
Data zapytania ofertowego: 17.07.2017

PDF (188 KB)

Opis przedmiotu zamówienia


PDF (197 KB)

Oferta na wykonanie usługi – zadanie 1


PDF (196 KB)

Oferta na wykonanie usługi – zadanie 2Data dodania: 2017-07-10 11:01:03
Autor: Joanna Kuczera


PDF (228 KB)

Pytanie i odpowiedźData dodania: 2017-07-11 09:10:40
Autor: Joanna Kuczera


PDF (243 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2017-07-18 11:18:17
Autor: Joanna Kuczera


Przetarg publiczny na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego

Data publikacji: 08.06.2017
Data przetargu: 23.06.2017

PDF (160 KB)

Ogłoszenie o przetargu


PDF (65 KB)

Formularz oferty


PDF (70 KB)

Wzór umowy sprzedażyData dodania: 2017-06-08 09:42:22
Autor: Joanna Kuczera


PDF (125 KB)

Zbiorcze zestawienie złożonych ofertData dodania: 2017-06-23 11:48:33
Autor: Joanna Kuczera


PDF (128 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2017-06-23 12:35:42
Autor: Joanna KuczeraData dodania: 2016-09-16 10:24:26
Autor: Joanna Kuczera


PDF (273 KB)

Regulamin kursów prowadzonych w formach pozaszkolnych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego


PDF (32 KB)

Regulamin wynajmowania i użyczania pomieszczeń w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2013-08-21 10:08:56
Autor: Joanna Kuczera


Przetarg publiczny na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego

Data publikacji: 19.10.2016
Data przetargu: 03.11.2016

PDF (194 KB)

Ogłoszenie o przetargu publicznym


PDF (65 KB)

Formularz oferty


PDF (70 KB)

Wzór umowy sprzedażyData dodania: 2016-10-19 09:53:12
Autor: Joanna Kuczera


PDF (131 KB)

Zbiorcze zestawienie złożonych ofertData dodania: 2016-11-03 12:46:24
Autor: Joanna Kuczera


PDF (131 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2016-11-03 12:59:07
Autor: Joanna Kuczera


PDF (76 KB)

Statut Szkoły Policealnej dla DorosłychData dodania: 2010-12-03 12:39:55
Autor: Joanna Kuczera


PDF (2 911 KB)

Statut I Liceum Ogólnokształcącego dla DorosłychData dodania: 2010-03-12 12:41:55
Autor: Joanna Kuczera


PDF (108 KB)

Statut Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2Data dodania: 2010-03-12 12:43:09
Autor: Joanna Kuczera


PDF (2 802 KB)

Statut Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla DorosłychData dodania: 2010-03-12 12:44:32
Autor: Joanna Kuczera


PDF (100 KB)

Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla DorosłychData dodania: 2010-03-12 12:45:58
Autor: Joanna Kuczera


PDF (165 KB)

Statut Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia ZawodowegoData dodania: 2014-03-11 10:14:12
Autor: Joanna Kuczera


PDF (505 KB)

Statut Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2015-09-23 08:34:45
Autor: Joanna Kuczera


Przetarg publiczny na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego

Data publikacji: 08.04.2016
Data przetargu: 29.04.2016

 

PDF (154 KB)

Ogłoszenie o przetargu publicznym


DOC (33 KB)

Formularz oferty


PDF (70 KB)

Wzór umowy sprzedażyData dodania: 2016-04-08 08:27:03
Autor: Joanna Kuczera


PDF (143 KB)

Zbiorcze zestawienie ofertData dodania: 2016-04-29 14:32:01
Autor: Joanna Kuczera


PDF (129 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2016-05-02 11:29:23
Autor: Joanna Kuczera


Nabór kandydatów do pracy na stanowisko: REFERENT (1 etat)

PDF (225 KB)

Ogłoszenie o naborzeData dodania: 2016-03-01 14:43:38
Autor: Joanna Kuczera


PDF (122 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2016-03-23 07:31:10
Autor: Joanna Kuczera


Przebudowa laboratorium technologii gastronomicznej w segmencie E budynku położonego w Rybniku przy ul. Św. Józefa 30.

Data publikacji: 22.10.2015
Data przetargu: 06.11.2015 (przesunięto na 19.11.2015)

PDF (292 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (497 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


RAR (27 580 KB)

Dokumentacja przetargowaData dodania: 2015-10-22 16:55:36
Autor: Joanna Kuczera


PDF (226 KB)

Informacja dla wykonawcówData dodania: 2015-10-27 09:09:25
Autor: Joanna Kuczera


PDF (227 KB)

Odpowiedzi na pytania 1Data dodania: 2015-10-28 12:03:14
Autor: Joanna Kuczera


PDF (228 KB)

Informacja dla wykonawcówData dodania: 2015-11-03 14:10:29
Autor: Joanna Kuczera


PDF (150 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaData dodania: 2015-11-03 14:16:37
Autor: Joanna Kuczera


PDF (226 KB)

Informacja dla wykonawcówData dodania: 2015-11-04 13:07:54
Autor: Joanna Kuczera


PDF (153 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaData dodania: 2015-11-13 14:33:19
Autor: Joanna Kuczera


PDF (517 KB)

Informacja dla wykonawcówData dodania: 2015-11-13 14:34:10
Autor: Joanna Kuczera


RAR (10 793 KB)

Dokumentacja przetargowaData dodania: 2015-11-13 14:38:53
Autor: Joanna Kuczera


PDF (155 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaData dodania: 2015-11-13 15:29:06
Autor: Joanna Kuczera


PDF (225 KB)

Informacja dla wykonawcówData dodania: 2015-11-13 15:29:42
Autor: Joanna Kuczera


PDF (215 KB)

Zbiorcze zestawienie ofertData dodania: 2015-11-19 15:14:31
Autor: Joanna Kuczera


PDF (446 KB)

Statut Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2014-02-28 13:09:51
Autor: Joanna Kuczera


Wartość mienia na dzień 31.12.2013

Budynki i budowle                               1.852.980,08    
Urządzenia techniczne i maszyny       1.224.433,79
Grunty                                                    261.568,32

Razem                                             3.338.982,19  

PDF (159 KB)

Statut Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia ZawodowegoData dodania: 2012-09-05 11:46:18
Autor: Joanna Kuczera


PDF (446 KB)

Statut Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2013-01-02 08:55:48
Autor: Joanna Kuczera


Wartość majątku na dzień 31.12.2009

Budynki i budowle                               1.536.474,00    
Urządzenia techniczne i maszyny       1.321.671,00
Pozostałe środki trwałe                           80.213,00

Razem                                             2.938.358,00  


Data dodania: 2010-12-02 13:48:22
Autor: Joanna Kuczera


Wartość majątku na dzień 31.12.2010

Budynki i budowle                               1.551.608,00    
Urządzenia techniczne i maszyny       1.256.538,00
Pozostałe środki trwałe                           80.213,00

Razem                                             2.888.359,00


Data dodania: 2011-01-10 09:28:04
Autor: Joanna Kuczera


Wartość majątku na dzień 31.12.2011

Budynki i budowle                               1.551.608,00    
Urządzenia techniczne i maszyny       1.245.806,00
Pozostałe środki trwałe                         121.636,00

Razem                                             2.919.050,00


Data dodania: 2012-01-16 12:13:27
Autor: Joanna Kuczera


Wartość majątku na dzień 31.12.2012

Budynki i budowle                               1.663.413,11 
Urządzenia techniczne i maszyny       1.281.166,00
Grunty                                                    261.568,32

Razem                                             3.206.147,43  


Data dodania: 2013-04-12 14:10:26
Autor: Joanna Kuczera


Prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych z przedmiotów zawodowych na kwalifikacyjnym kursie zawodowym M.11. Eksploatacja złóż podziemnych, zawód górnik eksploatacji podziemnej, symbol cyfrowy 811101 oraz M.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych z podziałem na zadania.
Data publikacji: 08.08.2013. Data przetargu: 19.08.2013.

DOCX (19 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


DOC (730 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaData dodania: 2013-08-08 13:38:19
Autor: Joanna Kuczera


PDF (128 KB)

Modyfikacja SIWZ


DOC (134 KB)

Załącznik do modyfikacji SIWZData dodania: 2013-08-09 09:23:33
Autor: Joanna Kuczera


PDF (142 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2013-08-19 15:06:05
Autor: Joanna Kuczera


PDF (57 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2013-09-02 15:12:19
Autor: Joanna Kuczera


Prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych z przedmiotów zawodowych na kwalifikacyjnym kursie zawodowym M.11. Eksploatacja złóż podziemnych, zawód górnik eksploatacji podziemnej, symbol cyfrowy 811101 oraz M.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych z podziałem na zadania.
Data publikacji: 27.08.2013. Data przetargu: 04.09.2013.

PDF (54 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


DOC (467 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaData dodania: 2013-08-27 13:29:06
Autor: Joanna Kuczera


PDF (144 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2013-09-09 12:07:39
Autor: Joanna Kuczera


PDF (50 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2013-09-16 12:29:24
Autor: Joanna Kuczera


PDF (66 KB)

Zarządzenie Dyrektora RCEZ-CKUoP Nr 16/12 z dnia 3 września 2012 roku w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013 w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2012-09-19 14:35:28
Autor: Joanna Kuczera


PDF (26 KB)

Regulamin wynajmowania i użyczania pomieszczeń w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2011-09-01 13:48:07
Autor: Joanna KuczeraData dodania: 2011-02-01 12:47:34
Autor: Joanna Kuczera


PDF (463 KB)

Statut Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego


PDF (21 KB)

Zarządzenie Dyrektora RCEZ-CKUoP Nr 21/11 z dnia 1 września 2011 roku w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012 w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2011-09-05 11:41:13
Autor: Joanna Kuczera


Placówka zatrudni nauczycieli praktycznej nauki zawodu w niepełnym wymiarze godzin na zajęciach praktycznych w zawodach:

1) murarz,
2) tynkarz.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa,
- przygotowanie pedagogiczne.


Informacji dodatkowych udziela pan Antoni Kohut, telefon kontaktowy 604 560 358.

PDF (51 KB)

Statut Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia ZawodowegoData dodania: 2010-12-03 13:01:11
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na zadania: zadanie 1) Dostawa różnych artykułów spożywczych, zadanie 2) Dostawa ryb przetworzonych, zadanie 3) Dostawa warzyw i owoców
Data publikacji: 04.04.2012. Data przetargu: 16.04.2012.

PDF (51 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (336 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaData dodania: 2012-04-04 13:25:40
Autor: Joanna Kuczera


PDF (47 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2012-04-18 15:17:57
Autor: Joanna Kuczera


PDF (40 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2012-04-23 11:58:10
Autor: Joanna Kuczera


Przebudowa zespołu sanitarno-szatniowego wraz z pomieszczeniem dla instruktora w budynku Warsztatów Technicznych położonym w Rybniku przy ul. Kościuszki 5 - etap II
Data publikacji: 20.01.2012. Data przetargu: 07.02.2012.

PDF (58 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (235 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


RAR (1 104 KB)

Przedmiar, specyfikacja, projektData dodania: 2012-01-20 10:52:15
Autor: Joanna Kuczera


PDF (46 KB)

Odpowiedzi na pytaniaData dodania: 2012-01-24 11:25:17
Autor: Joanna Kuczera


PDF (47 KB)

Odpowiedzi na pytaniaData dodania: 2012-01-26 14:35:27
Autor: Joanna Kuczera


PDF (557 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2012-02-10 14:05:19
Autor: Joanna Kuczera


PDF (53 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2012-02-16 11:14:16
Autor: Joanna Kuczera


PDF (22 KB)

Zarządzenie Dyrektora RCEZ-CKUoP Nr 31/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2010/2011 w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2010-12-03 13:04:00
Autor: Joanna Kuczera


PDF (21 KB)

Zarządzenie Dyrektora RCEZ-CKUoP Nr 36/10 z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie dnia wolnego od pracy za dzień 25 grudnia 2010 roku w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2010-12-10 09:18:46
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na zadania: zadanie 1) Dostawa artykułów spożywczych w ramach projektu "Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość, zadanie 2) Dostawa ryb przetworzonych, zadanie 3) Dostawa warzyw i owoców, zadanie 4) Dostawa różnych artykułów spożywczych
Data publikacji: 29.11.2011. Data przetargu: 09.12.2011.

PDF (62 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (435 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaData dodania: 2011-11-29 13:10:53
Autor: Joanna Kuczera


PDF (48 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2011-12-12 09:31:01
Autor: Joanna Kuczera


PDF (62 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2011-12-15 10:29:12
Autor: Joanna Kuczera


Przebudowa zespołu sanitarno-szatniowego wraz z pomieszczeniem dla instruktora w budynku Warsztatów Technicznych położonym w Rybniku przy ul. Kościuszki 5 - etap I
Data publikacji: 07.11.2011. Data przetargu: 22.11.2011.

PDF (60 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (253 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


RAR (3 463 KB)

Przedmiary, specyfikacje, projektData dodania: 2011-11-07 14:41:18
Autor: Joanna Kuczera


PDF (46 KB)

Odpowiedzi na pytaniaData dodania: 2011-11-14 13:09:07
Autor: Joanna Kuczera


PDF (48 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2011-11-25 13:30:25
Autor: Joanna Kuczera


PDF (55 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2011-12-01 11:03:49
Autor: Joanna Kuczera


Nabór na stanowisko specjalisty ds. obsługi finansowej/księgowy w  projekcie "Nowoczesne kształcenie zawodowe" realizowanego w ramach POKL
Data publikacji: 14.09.2011. Termin składania dokumentacji: 19.09.2011.

PDF (47 KB)

Ogłoszenie naboruData dodania: 2011-09-14 13:38:44
Autor: Joanna Kuczera


PDF (29 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2011-09-20 11:24:39
Autor: Joanna Kuczera


Nabór na stanowisko samodzielny referent
Data publikacji: 13.09.2011. Termin składania dokumentacji: 26.09.2011.

PDF (47 KB)

Ogłoszenie naboruData dodania: 2011-09-13 13:08:36
Autor: Joanna Kuczera


PDF (29 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2011-09-28 10:37:40
Autor: Joanna Kuczera


Poszukiwani pracownicy na stanowiska:
1) nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanik pojazdów samochodowych,
2) nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektryk.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe magisterskie  kierunkowe,
- przygotowanie pedagogiczne.


Informacji dodatkowych udziela pan Antoni Kohut, telefon kontaktowy 604 560 358.


Data dodania: 2011-02-23 07:46:46
Autor: Joanna Kuczera


PDF (27 KB)

Regulamin wynajmowania i użyczania pomieszczeń w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2010-12-03 13:33:01
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa różnych artykułów spożywczych
Data publikacji: 13.06.2011. Data przetargu: 22.06.2011.

PDF (39 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (319 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaData dodania: 2011-06-13 11:27:42
Autor: Joanna Kuczera


PDF (45 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2011-06-22 14:01:22
Autor: Joanna Kuczera


PDF (53 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2011-06-27 12:15:14
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na zadania
Data publikacji: 26.05.2011. Data przetargu: 06.06.2011.

PDF (38 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (420 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaData dodania: 2011-05-26 14:02:56
Autor: Joanna Kuczera


PDF (31 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowaniaData dodania: 2011-06-07 14:26:44
Autor: Joanna Kuczera


PDF (36 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2011-06-14 12:53:29
Autor: Joanna Kuczera


Druk plakatów, ulotek i banerów dla celów promocyjno-informacyjnych
Data publikacji: 21.04.2011. Data przetargu: 05.05.2011.

PDF (42 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (172 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaData dodania: 2011-04-21 09:57:53
Autor: Joanna Kuczera


PDF (30 KB)

Pytania i odpowiedziData dodania: 2011-04-29 14:44:42
Autor: Joanna Kuczera


PDF (21 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniuData dodania: 2011-04-29 14:47:07
Autor: Joanna Kuczera


PDF (32 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2011-05-17 11:27:52
Autor: Joanna Kuczera


PDF (33 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2011-05-24 10:33:48
Autor: Joanna Kuczera


Druk artykułów sponsorowanych w ramach projektu „Jasny Horyzont – kwalifikacje na przyszłość”  z podziałem na zadania: zadanie 1) druk artykułów sponsorowanych w prasie lokalnej lub regionalnej - subregion zachodni, zadanie 2) druk artykułów sponsorowanych w prasie lokalnej lub regionalnej - subregion północny, zadanie 3) druk artykułów sponsorowanych w prasie lokalnej lub regionalnej - subregion południowy, 4) druk artykułów sponsorowanych w prasie lokalnej lub regionalnej - subregion centralny
Data publikacji: 15.04.2011. Data przetargu: 28.04.2011.

PDF (40 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (284 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaData dodania: 2011-04-15 11:09:30
Autor: Joanna Kuczera


PDF (127 KB)

Modyfikacja SIWZData dodania: 2011-04-18 14:50:22
Autor: Joanna Kuczera


PDF (135 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2011-04-29 14:53:53
Autor: Joanna Kuczera


PDF (39 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Usługi drukowania w ramach projektu „Jasny Horyzont – kwalifikacje na przyszłość” Działanie 9.3 Upowszechnianie Formalnego Kształcenia Ustawicznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na zadania: zadanie 1) wydanie książki konferencyjnej, zadanie 2) druk plakatów na potrzeby kampanii autobusowej, zadanie 3) druk plakatów i ulotek dla celów promocyjno-informacyjnych projektu
Data publikacji: 14.03.2011. Data przetargu: 22.03.2011.

PDF (48 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


PDF (301 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaData dodania: 2011-03-14 13:16:21
Autor: Joanna Kuczera


PDF (135 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2011-03-28 12:54:56
Autor: Joanna Kuczera


PDF (135 KB)

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2011-03-31 12:58:27
Autor: Joanna Kuczera


PDF (136 KB)

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2011-04-04 07:45:49
Autor: Joanna Kuczera


PDF (29 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2011-04-04 09:56:52
Autor: Joanna Kuczera


PDF (41 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2011-04-07 12:39:48
Autor: Joanna KuczeraData dodania: 2011-05-05 12:51:40
Autor: Joanna KuczeraData dodania: 2010-12-31 15:07:13
Autor: Joanna Kuczera


PDF (34 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2010-12-31 10:15:30
Autor: Joanna Kuczera


PDF (30 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2010-12-21 13:40:44
Autor: Joanna Kuczera


PDF (382 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


PDF (40 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na zadania: zadanie 1) Dostawa różnych artykułów spożywczych, zadanie 2) Dostawa ryb przetworzonych, zadanie 3) Dostawa warzyw i owoców
Data publikacji: 21.12.2010. Data przetargu: 29.12.2010.


Data dodania: 2011-02-01 12:48:00
Autor: Joanna Kuczera


PDF (483 KB)

Statut Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego


Przebudowa sanitariatów w segmencie B budynku położonego w Rybniku przy ul. Św. Józefa 30.
Data publikacji: 22.08.2008. Data przetargu: 12.09.2008.

PDF (107 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (223 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


PDF (150 KB)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - instalacji elektrycznej


RAR (2 369 KB)

Projekt Arch-Bud


RAR (2 508 KB)

Projekt instalacji elektrycznej


RAR (2 270 KB)

Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej


PDF (1 276 KB)

Przedmiar robót Arch-Bud


PDF (516 KB)

Przedmiar robót - instalacja elektryczna


PDF (2 463 KB)

Przedmiar robót - instalacja wodno-kanalizacyjna


RAR (1 058 KB)

Przebudowa sanitariatów - Rybnik ul. Św. Józefa 30 - Wizualizacja


PDF (5 719 KB)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Arch-Bud


PDF (4 672 KB)

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - instalacja wodno-kanalizacyjna


PDF (81 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2010-12-06 09:27:15
Autor: Joanna Kuczera


Przebudowa węzła sanitarnego.
Data publikacji: 11.05.2009. Data przetargu: 02.06.2009.

PDF (98 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (227 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


RAR (3 163 KB)

Specyfikacja techniczna i przedmiar robót


RAR (5 251 KB)

Projekt


RAR (106 KB)

Zdjęcia


PDF (24 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2010-12-06 09:36:09
Autor: Joanna Kuczera


Prace remontowe w budynku położonym w Rybniku przy ul. Św. Józefa 30 z podziałem na zadania
Data publikacji: 15.06.2009. Data przetargu: 06.07.2009.

PDF (99 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (239 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


PDF (2 313 KB)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - Zadanie 1 i Zadanie 2


PDF (1 047 KB)

Przedmiary robót - Zadanie 1 i Zadanie 2


RAR (1 873 KB)

Projekt - Zadanie 1


PDF (80 KB)

Pytania i odpowiedzi


PDF (75 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2010-12-06 09:43:00
Autor: Joanna Kuczera


Prace remontowe w budynku położonym w Rybniku przy ul. Św. Józefa 30 z podziałem na zadania
Data publikacji: 09.06.2010. Data przetargu: 24.06.2010.

PDF (91 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (68 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


PDF (296 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


RAR (3 385 KB)

Dokumentacja projektowa zadanie 1


RAR (4 313 KB)

Dokumentacja projektowa zadanie 2


RAR (289 KB)

Dokumentacja techniczna zadanie 3


PDF (30 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


PDF (41 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


PDF (165 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2010-12-06 09:52:07
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa szafek ubraniowych
Data publikacji: 03.12.2008. Data przetargu: 11.12.2008.

PDF (919 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (190 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


PDF (86 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2010-12-06 09:57:23
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa artykułów spożywczych
Data publikacji: 31.12.2008. Data przetargu: 08.01.2009.

PDF (121 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (285 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


PDF (207 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2010-12-06 10:00:28
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa artykułów spożywczych
Data publikacji: 17.08.2009. Data przetargu: 27.08.2009.

PDF (98 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (334 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


PDF (69 KB)

Pytania i odpowiedzi


PDF (74 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


PDF (77 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2010-12-06 10:41:29
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa artykułów spożywczych
Data publikacji: 07.10.2009. Data przetargu: 26.10.2009.

PDF (70 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (218 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


PDF (72 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


PDF (74 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2010-12-06 10:51:35
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa artykułów spożywczych
Data publikacji: 21.10.2009. Data przetargu: 30.10.2009.

PDF (70 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (237 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


PDF (65 KB)

Informacja o unieważnieniu postępowaniaData dodania: 2010-12-06 10:57:06
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa artykułów spożywczych
Data publikacji: 30.10.2009. Data przetargu: 09.11.2009.

PDF (69 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu  


PDF (233 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


PDF (72 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


PDF (75 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2010-12-06 11:04:03
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa artykułów spożywczych
Data publikacji: 18.11.2009. Data przetargu: 03.12.2009.

PDF (71 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (374 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


PDF (73 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


PDF (15 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2010-12-06 11:07:46
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na zadania: zadanie 1) Dostawa różnych artykułów spożywczych, zadanie 2) Dostawa ryb przetworzonych, zadanie 3) Dostawa warzyw i owoców
Data publikacji: 17.02.2010. Data przetargu: 05.03.2010.

PDF (73 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (410 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


PDF (74 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


PDF (78 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


PDF (230 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2010-12-06 11:12:47
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa artykułów spożywczych
Data publikacji: 23.04.2010. Data przetargu: 04.05.2010.

PDF (72 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (253 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


PDF (193 KB)

Informacja o unieważnienie postępowania


PDF (160 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniuData dodania: 2010-12-06 11:21:30
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa artykułów spożywczych
Data publikacji: 04.05.2010. Data przetargu: 12.05.2010.

PDF (68 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (256 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaData dodania: 2011-02-01 12:50:58
Autor: Joanna Kuczera


PDF (66 KB)

Informacja o unieważnienie postępowania


Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na zadania: zadanie 1) Dostawa różnych artykułów spożywczych, zadanie 2) Dostawa ryb przetworzonych, zadanie 3) Dostawa warzyw i owoców
Data publikacji: 21.12.2010. Data przetargu: 29.12.2010.

PDF (160 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniuData dodania: 2010-12-06 11:26:07
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa artykułów spożywczych
Data publikacji: 12.05.2010. Data przetargu: 20.05.2010.

PDF (72 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (256 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


PDF (72 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


PDF (72 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


PDF (163 KB)

Ogloszenie o zmianie ogloszenia o zamówieniu


PDF (184 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2010-12-06 11:38:24
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa artykułów spożywczych
Data publikacji: 02.08.2010. Data przetargu: 12.08.2010.

PDF (1 078 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (466 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


PDF (83 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania


PDF (704 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


PDF (163 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu


PDF (170 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2010-12-06 11:44:52
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa artykułów spożywczych
Data publikacji: 19.08.2010. Data przetargu: 30.08.2010.

PDF (764 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (253 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


PDF (66 KB)

Informacja o unieważnienie postępowaniaData dodania: 2010-12-06 11:48:46
Autor: Joanna Kuczera


Nabór na stanowisko referent
Data publikacji: 28.11.2008. Termin składania dokumentacji: 17.12.2008.

PDF (163 KB)

Ogłoszenie naboru


PDF (85 KB)

Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne


PDF (120 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2010-12-06 13:00:05
Autor: Joanna Kuczera


Nabór na stanowisko księgowy
Data publikacji: 28.11.2008. Termin składania dokumentacji: 17.12.2008.

PDF (162 KB)

Ogłoszenie naboru


PDF (74 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2010-12-06 13:19:36
Autor: Joanna Kuczera


Nabór na stanowisko referent
Data publikacji: 08.12.2008. Termin składania dokumentacji: 23.12.2008.

PDF (162 KB)

Ogłoszenie naboru


PDF (85 KB)

Lista kandydatów spełniająca wymagania formalneData dodania: 2010-12-06 13:24:35
Autor: Joanna Kuczera


Nabór na stanowisko księgowy
Data publikacji: 18.12.2008. Termin składania dokumentacji: 07.01.2009.

PDF (162 KB)

Ogłoszenie naboru


PDF (82 KB)

Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne


PDF (118 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2010-12-06 13:29:59
Autor: Joanna Kuczera


Nabór na stanowisko specjalisty ds. szkoleń
Data publikacji: 12.01.2009. Termin składania dokumentacji: 26.01.2009.

PDF (166 KB)

Ogłoszenie naboru


PDF (108 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2010-12-06 13:34:52
Autor: Joanna Kuczera


Nabór na stanowisko referent
Data publikacji: 27.03.2009. Termin składania dokumentacji: 14.04.2009.

PDF (155 KB)

Ogłoszenie naboru


PDF (15 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2010-12-06 13:37:42
Autor: Joanna Kuczera


Ogłoszenie o naborze partnera
Data publikacji: 09.07.2009. Termin składania dokumentacji: 07.08.2009.

PDF (156 KB)

Ogłoszenie naboru


PDF (121 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2010-12-06 13:39:48
Autor: Joanna Kuczera


Nabór na stanowisko specjalisty finansowo-księgowego projektu realizowanego w ramach PO KL
Data publikacji: 10.12.2009. Termin składania dokumentacji: 28.12.2009.

PDF (122 KB)

Ogłoszenie naboru


PDF (87 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2010-12-06 14:04:39
Autor: Joanna Kuczera


Nabór na stanowisko koordynatora projektu ds. szkoleń w ramach PO KL
Data publikacji: 10.12.2009. Termin składania dokumentacji: 28.12.2009.

PDF (122 KB)

Ogłoszenie naboru


PDF (87 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2010-12-06 14:06:41
Autor: Joanna Kuczera


Nabór na stanowisko koordynatora projektu ds. profilaktyki i aktywizacji  w ramach PO KL
Data publikacji: 15.12.2009. Termin składania dokumentacji: 28.12.2009.

PDF (97 KB)

Ogłoszenie naboru


PDF (60 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2010-12-06 14:09:44
Autor: Joanna Kuczera


Ogłoszenie Partnera o naborze na stanowisko koordynatora projektu ds. promocji i informacji w ramach PO KL - Śląskie Stowarzyszenie Dyrektorów CKU i CKP
Data publikacji: 15.12.2009. Termin składania dokumentacji: 28.12.2009.

PDF (108 KB)

Ogłoszenie naboru


PDF (79 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2010-12-06 14:12:21
Autor: Joanna Kuczera


Nabór na stanowisko specjalisty ds. kadr
Data publikacji: 12.04.2010. Termin składania dokumentacji: 23.04.2010.

PDF (121 KB)

Ogłoszenie naboru


PDF (70 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2010-12-06 14:16:05
Autor: Joanna Kuczera


Nabór na stanowisko koordynatora ds. szkoleń
Data publikacji: 20.04.2010. Termin składania dokumentacji: 30.04.2010.

PDF (121 KB)

Ogłoszenie naboru


PDF (71 KB)

Wyniki naboru