Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Archiwum

Data dodania: 2017-03-23 10:20:29
Autor: Joanna Kuczera


PDF (251 KB)

Zarządzenie Nr 10/17 Dyrektora Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu miejsc postojowych przy ul. Rudzkiej (na terenie Kampusu) w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2017-09-05 09:44:32
Autor: Joanna Kuczera


PDF (118 KB)

Zarządzenie Dyrektora RCEZ-CKUoP Nr 27/17 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2020-01-07 15:21:15
Autor: Monika Gogulska


DOCX (14 KB)

Załącznik nr 2


DOCX (16 KB)

Załącznik nr 1Data dodania: 2020-01-30 11:54:53
Autor: Monika Gogulska


PDF (2 217 KB)

Ogłoszenie o naborze


Nabór na stanowisko referenta - 1 etat

PDF (378 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2019-12-11 13:24:44
Autor: Monika Gogulska


PDF (297 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2019-11-19 10:15:35
Autor: Monika Gogulska


DOCX (14 KB)

Załącznik nr 2


DOCX (16 KB)

Załącznik nr 1


PDF (2 492 KB)

Referent w sekretariacie słuchaczy


Nabór na stanowisko referenta


Data dodania: 2020-01-07 09:42:54
Autor: Monika Gogulska


PDF (375 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2019-12-11 10:54:39
Autor: Monika Gogulska


DOCX (14 KB)

Załącznik nr 2


DOCX (16 KB)

Załącznik nr 1


PDF (2 264 KB)

Referent w sekretariacie słuchaczy


Nabór na stanowisko referenta - 1 etat


Data dodania: 2019-03-25 11:18:24
Autor: Monika Gogulska


PDF (34 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2019-03-13 13:43:05
Autor: Monika Gogulska


PDF (130 KB)

Projekt umowy


PDF (198 KB)

Oświadczenie wykonawcy


PDF (298 KB)

Formularz cenowy


PDF (270 KB)

Formularz ofertowy


PDF (441 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (50 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


Dostawa odzieży ochronnej - zamówienie poza ustawą


Data dodania: 2019-05-06 10:32:58
Autor: Monika Gogulska


PDF (50 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2019-04-24 15:08:06
Autor: Monika Gogulska


PDF (260 KB)

Załącznik do wzoru umowy - wynajem samochodu ciężarowego


PDF (311 KB)

Projekt umowy - wynajem samochodu ciężarowego


PDF (199 KB)

Oświadczenie


PDF (274 KB)

Formularz ofertowy


PDF (440 KB)

Zapytanie ofertowe - wynajem samochodu ciężarowego i płyty poślizgowej 


PDF (67 KB)

Ogłoszenie


Wynajem samochodu ciężarowego z przyczepą wraz z instruktorem, wynajem samochodu ciężarowego oraz wynajem płyty poślizgowej - zamówienie poza ustawą.

PDF (35 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2019-05-28 13:19:23
Autor: Monika Gogulska


PDF (112 KB)

Wzór umowy sprzedaży


PDF (105 KB)

Formularz oferty


PDF (254 KB)

Ogłoszenie o przetargu


Przetarg publiczny na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego


Data dodania: 2019-07-10 14:14:21
Autor: Monika Gogulska


PDF (54 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2019-06-24 15:41:02
Autor: Monika Gogulska


PDF (62 KB)

Wzór umowy sprzedaży


PDF (35 KB)

Formularz ofertowy


PDF (254 KB)

Ogłoszenie o przetargu


Przetarg publiczny na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego


Data dodania: 2019-07-15 13:22:28
Autor: Monika Gogulska


PDF (33 KB)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniaData dodania: 2019-07-05 10:29:18
Autor: Monika Gogulska


PDF (554 KB)

Projekt umowy


PDF (179 KB)

Przedmiar


PDF (539 KB)

Oświadczenie wykonawcy


PDF (557 KB)

Formularz ofertowy


PDF (649 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (56 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


Prace remontowe w budynku położonym w Rybniku przy ul. Św. Józefa 30 


Data dodania: 2019-07-24 11:33:44
Autor: Monika Gogulska


PDF (31 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2019-07-15 15:08:29
Autor: Monika Gogulska


PDF (552 KB)

Projekt umowy


PDF (179 KB)

Przedmiar


PDF (537 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy


PDF (555 KB)

Formularz ofertowy


PDF (649 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (57 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


Prace remontowe w budynku położonym w Rybniku przy ul. Św. Józefa 30


Data dodania: 2019-09-17 11:47:03
Autor: Monika Gogulska


PDF (34 KB)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniaData dodania: 2019-09-09 10:02:41
Autor: Monika Gogulska


PDF (630 KB)

Projekt umowy


PDF (361 KB)

Schematy


PDF (537 KB)

Oświadczenie


PDF (555 KB)

Formularz ofertowy


PDF (236 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (52 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


Dostawa i montaż dźwigu towarowego


Data dodania: 2019-10-10 13:55:18
Autor: Monika Gogulska


PDF (27 KB)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniaData dodania: 2019-09-23 12:02:18
Autor: Monika Gogulska


PDF (109 KB)

Umowa sprzedaży


PDF (103 KB)

Formularz ofertowy


PDF (254 KB)

Ogłoszenie o przetargu


Przetarg publiczny na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego


Data dodania: 2019-11-05 08:28:02
Autor: Monika Gogulska


PDF (31 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2019-10-24 16:01:12
Autor: Monika Gogulska


PDF (630 KB)

Projekt umowy


PDF (361 KB)

Schematy


PDF (537 KB)

Oświadczenie


PDF (555 KB)

Formularz ofertowy


PDF (218 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (50 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


Dostawa i montaż dźwigu towarowego


Data dodania: 2017-12-15 08:40:00
Autor: Joanna Kuczera


PDF (3 258 KB)

Statut Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2018-08-24 13:17:28
Autor: Monika Gogulska


PDF (12 085 KB)

Statut Szkoły Podstawowej dla Dorosłych


DOCX (24 KB)

Załącznik Nr 1: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w komórce finansów 


DOCX (14 KB)

Formularz oświadczeń na stanowisko referenta w komórce finansów


PDF (340 KB)

Wyniki naboru


DOCX (13 KB)

Formularz oświadczeń na stanowisko informatyk 


DOCX (16 KB)

Załącznik Nr 1: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku Informatyk 


PDF (2 255 KB)

Nabór na stanowisko Informatyk - 1 etat (treść ogłoszenia)


Nabór na stanowisko Informatyk - 1 etat 

PDF (387 KB)

Wyniki naboru


PDF (2 461 KB)

Nabór na referenta - komórka finansowa 


PDF (381 KB)

Wyniki naboru


DOCX (14 KB)

Formularz oświadczeń na stanowisko referenta w sekretariacie słuchaczy 


DOCX (16 KB)

Załącznik Nr 1: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w sekretariacie słuchaczy


PDF (2 354 KB)

Nabór na referenta - sekretariat słuchaczy


Nabór na referenta - 2 etaty 


Data dodania: 2019-03-08 15:13:30
Autor: Monika Gogulska


PDF (126 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2019-02-08 15:20:37
Autor: Monika Gogulska


PDF (1 088 KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Specjalista (1 etat)


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Specjalista (1 etat)


Data dodania: 2019-03-13 15:22:48
Autor: Monika Gogulska


PDF (215 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2019-02-08 15:17:06
Autor: Monika Gogulska


PDF (1 156 KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Referent (1 etat)


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Referent (1 etat)


Data dodania: 2018-10-16 12:56:50
Autor: Monika Gogulska


PDF (44 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2018-10-08 10:49:12
Autor: Monika Gogulska


PDF (201 KB)

Wzór umowy


PDF (125 KB)

Oświadczenie wykonawcy


PDF (116 KB)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1.2


PDF (117 KB)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1.1


PDF (299 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (54 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


Dostawa spawarek - zamówienie poza ustawą


Data dodania: 2016-01-14 08:25:43
Autor: Joanna Kuczera


Wartość mienia na dzień 31.12.2015

Budynki i budowle                               2.077.307,03    
Urządzenia techniczne i maszyny          1.556.647,05
Grunty                                                  260.608,32                                                    

Razem                                             3.894.562,40  

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Referent (1 etat)

PDF (1 141 KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Referent (1 etat)Data dodania: 2018-06-14 07:38:06
Autor: Monika Gogulska


PDF (37 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2018-06-29 13:31:00
Autor: Monika Gogulska


Dostawa frezarki uniwersalnej - zamówienie poza ustawą

PDF (56 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (214 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (201 KB)

Wzór umowyData dodania: 2018-06-14 14:08:33
Autor: Monika Gogulska


PDF (608 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (35 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zapytanie ofertowe nr SG.254.20.2018.INData dodania: 2018-06-28 11:55:17
Autor: Monika Gogulska


Remont toalety w budynku Warsztatów Mechanicznych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42 – przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych - zamówienia poza ustawą

PDF (3 515 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (2 915 KB)

Przedmiar robót


PDF (89 KB)

Wzór umowyData dodania: 2018-05-29 14:42:08
Autor: Monika Gogulska


PDF (35 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2018-06-13 12:41:11
Autor: Monika GogulskaData dodania: 2018-06-28 15:09:41
Autor: Monika Gogulska


PDF (30 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2018-05-18 12:57:29
Autor: Monika Gogulska


PDF (1 104 KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Referent (1 etat)


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Referent (1 etat)

Wartość mienia na dzień 31.12.2014

Budynki i budowle                               2.077.307,03    
Urządzenia techniczne i maszyny          1.194.720,14
Grunty                                                  261.568,32                                                    

Razem                                             3.533.595,49  

PDF (166 KB)

Regulamin pracy Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2010-12-03 13:11:24
Autor: Joanna Kuczera


PDF (67 KB)

Zarządzenie Dyrektora RCEZ-CKUoP Nr 15/14 z dnia 1 września 2014 roku w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015 w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2014-09-02 13:31:30
Autor: Joanna Kuczera


PDF (118 KB)

Zarządzenie Dyrektora RCEZ-CKUoP Nr 18/15 z dnia 1 września 2015 roku w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2015-09-09 13:57:52
Autor: Joanna Kuczera


PDF (119 KB)

Zarządzenie Dyrektora RCEZ-CKUoP Nr 10/16 z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnejData dodania: 2016-03-18 09:14:36
Autor: Joanna Kuczera


Remont toalety w budynku Warsztatów Mechanicznych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42 - przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych - zamówienie poza ustawą.

PDF (628 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro


PDF (3 510 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (2 915 KB)

Przedmiar robót


PDF (89 KB)

Wzór umowyData dodania: 2018-05-16 14:12:27
Autor: Monika Gogulska


PDF (178 KB)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniaData dodania: 2018-05-25 15:19:57
Autor: Monika Gogulska


Wynajem samochodu ciężarowego z przyczepą wraz z instruktorem, wynajem samochodu ciężarowego oraz wynajem płyty poślizgowej - zamówienie poza ustawą

PDF (700 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (6 275 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (4 061 KB)

Wzór umowyData dodania: 2018-05-02 14:36:06
Autor: Monika Gogulska


PDF (47 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.Data dodania: 2018-05-10 14:09:53
Autor: Monika Gogulska


Dostawa artykułów biurowych - zamówienie poza ustawą

PDF (51 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (776 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (92 KB)

Wzór umowyData dodania: 2018-02-23 11:05:38
Autor: Monika Gogulska


PDF (39 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2018-03-06 12:37:16
Autor: Monika Gogulska


Dostawa drzwi aluminiowych z montażem.

PDF (57 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu.


PDF (326 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (196 KB)

Wzór umowyData dodania: 2018-02-16 13:23:51
Autor: Monika Gogulska


PDF (40 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2018-02-26 13:27:52
Autor: Monika Gogulska


Dostawa artykułów gospodarczych - zamówienia poza ustawą.

PDF (52 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (453 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (92 KB)

Wzór umowy


PDF (37 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2018-02-14 15:44:31
Autor: Monika Gogulska


Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek - zamówienia poza ustawą.

PDF (55 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (359 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (92 KB)

Wzór umowyData dodania: 2018-02-14 15:35:50
Autor: Monika Gogulska


PDF (37 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2018-02-23 10:56:21
Autor: Monika Gogulska


Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych - zamówienie poza ustawą.

PDF (56 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (380 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (97 KB)

Wzór umowy


PDF (38 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2018-02-13 13:10:06
Autor: Monika Gogulska


Dostawa artykułów biurowych - zamówienie poza ustawą.

PDF (51 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (782 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (93 KB)

Wzór umowy


PDF (193 KB)

Odpowiedzi na pytania


PDF (194 KB)

Odpowiedzi na pytania 2


PDF (36 KB)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniaData dodania: 2018-02-21 15:20:22
Autor: Monika Gogulska


PDF (33 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2018-02-15 15:37:34
Autor: Monika Gogulska


PDF (218 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2018-02-01 14:02:34
Autor: Monika Gogulska


PDF (1 081 KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Referent (1 etat)Data dodania: 2017-12-21 13:00:19
Autor: Joanna Kuczera


PDF (35 KB)

Wyniki naboru


PDF (167 KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Referent (1 etat) 


Dostawa gazów technicznych, sprzętu i akcesoriów spawalniczych - zamówienie poza ustawą.

PDF (53 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (449 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (98 KB)

Wzór umowy


PDF (38 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2018-02-13 11:44:43
Autor: Monika Gogulska


Dostawa narzędzi - zamówienie poza ustawą.

PDF (51 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (680 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (93 KB)

Wzór umowy


PDF (33 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2018-02-21 10:20:03
Autor: Monika Gogulska


Dostawa odzieży ochronnej - zamówienie poza ustawą.

PDF (51 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (525 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (93 KB)

Wzór umowy


PDF (32 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2018-02-12 14:57:10
Autor: Monika Gogulska


Dostawa wyrobów hutniczych z podziałem na zadania: zadanie 1: Dostawa wyrobów hutniczych aluminiowych, zadanie 2: Dostawa wyrobów hutniczych stalowych

PDF (129 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (93 KB)

Wzór umowy


PDF (203 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (115 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie 1


PDF (115 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie 2Data dodania: 2018-02-09 10:50:55
Autor: Monika Gogulska


PDF (515 KB)

Statut RCEZ-CKUoPData dodania: 2016-09-01 08:57:20
Autor: Joanna KuczeraData dodania: 2011-03-14 13:31:15
Autor: Joanna Kuczera


PDF (78 KB)

Regulamin Warsztatów w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego


PDF (119 KB)

Zarządzenie Dyrektora RCEZ-CKUoP Nr 31/16 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2016-09-15 14:31:42
Autor: Joanna Kuczera


Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania: zadanie 1) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerklańskiej 42, zadanie 2) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację instalacji centralnego ogrzewania i wykonanie instalacji wentylacji w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerklańskiej 42

Data publikacji: 10.07.2017
Data zapytania ofertowego: 17.07.2017

PDF (188 KB)

Opis przedmiotu zamówienia


PDF (197 KB)

Oferta na wykonanie usługi – zadanie 1


PDF (196 KB)

Oferta na wykonanie usługi – zadanie 2Data dodania: 2017-07-10 11:01:03
Autor: Joanna Kuczera


PDF (228 KB)

Pytanie i odpowiedźData dodania: 2017-07-11 09:10:40
Autor: Joanna Kuczera


PDF (243 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2017-07-18 11:18:17
Autor: Joanna Kuczera


Przetarg publiczny na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego

Data publikacji: 08.06.2017
Data przetargu: 23.06.2017

PDF (160 KB)

Ogłoszenie o przetargu


PDF (65 KB)

Formularz oferty


PDF (70 KB)

Wzór umowy sprzedażyData dodania: 2017-06-08 09:42:22
Autor: Joanna Kuczera


PDF (125 KB)

Zbiorcze zestawienie złożonych ofertData dodania: 2017-06-23 11:48:33
Autor: Joanna Kuczera


PDF (128 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2017-06-23 12:35:42
Autor: Joanna KuczeraData dodania: 2016-09-16 10:24:26
Autor: Joanna Kuczera


PDF (273 KB)

Regulamin kursów prowadzonych w formach pozaszkolnych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego


PDF (32 KB)

Regulamin wynajmowania i użyczania pomieszczeń w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2013-08-21 10:08:56
Autor: Joanna Kuczera


Przetarg publiczny na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego

Data publikacji: 19.10.2016
Data przetargu: 03.11.2016

PDF (194 KB)

Ogłoszenie o przetargu publicznym


PDF (65 KB)

Formularz oferty


PDF (70 KB)

Wzór umowy sprzedażyData dodania: 2016-10-19 09:53:12
Autor: Joanna Kuczera


PDF (131 KB)

Zbiorcze zestawienie złożonych ofertData dodania: 2016-11-03 12:46:24
Autor: Joanna Kuczera


PDF (131 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2016-11-03 12:59:07
Autor: Joanna Kuczera


PDF (76 KB)

Statut Szkoły Policealnej dla DorosłychData dodania: 2010-12-03 12:39:55
Autor: Joanna Kuczera


PDF (2 911 KB)

Statut I Liceum Ogólnokształcącego dla DorosłychData dodania: 2010-03-12 12:41:55
Autor: Joanna Kuczera


PDF (108 KB)

Statut Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2Data dodania: 2010-03-12 12:43:09
Autor: Joanna Kuczera


PDF (2 802 KB)

Statut Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla DorosłychData dodania: 2010-03-12 12:44:32
Autor: Joanna Kuczera


PDF (100 KB)

Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla DorosłychData dodania: 2010-03-12 12:45:58
Autor: Joanna Kuczera


PDF (165 KB)

Statut Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia ZawodowegoData dodania: 2014-03-11 10:14:12
Autor: Joanna Kuczera


PDF (505 KB)

Statut Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2015-09-23 08:34:45
Autor: Joanna Kuczera


Przetarg publiczny na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego

Data publikacji: 08.04.2016
Data przetargu: 29.04.2016

 

PDF (154 KB)

Ogłoszenie o przetargu publicznym


DOC (33 KB)

Formularz oferty


PDF (70 KB)

Wzór umowy sprzedażyData dodania: 2016-04-08 08:27:03
Autor: Joanna Kuczera


PDF (143 KB)

Zbiorcze zestawienie ofertData dodania: 2016-04-29 14:32:01
Autor: Joanna Kuczera


PDF (129 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2016-05-02 11:29:23
Autor: Joanna Kuczera


Nabór kandydatów do pracy na stanowisko: REFERENT (1 etat)

PDF (225 KB)

Ogłoszenie o naborzeData dodania: 2016-03-01 14:43:38
Autor: Joanna Kuczera


PDF (122 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2016-03-23 07:31:10
Autor: Joanna Kuczera


Przebudowa laboratorium technologii gastronomicznej w segmencie E budynku położonego w Rybniku przy ul. Św. Józefa 30.

Data publikacji: 22.10.2015
Data przetargu: 06.11.2015 (przesunięto na 19.11.2015)

PDF (292 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (497 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


RAR (27 580 KB)

Dokumentacja przetargowaData dodania: 2015-10-22 16:55:36
Autor: Joanna Kuczera


PDF (226 KB)

Informacja dla wykonawcówData dodania: 2015-10-27 09:09:25
Autor: Joanna Kuczera


PDF (227 KB)

Odpowiedzi na pytania 1Data dodania: 2015-10-28 12:03:14
Autor: Joanna Kuczera


PDF (228 KB)

Informacja dla wykonawcówData dodania: 2015-11-03 14:10:29
Autor: Joanna Kuczera


PDF (150 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaData dodania: 2015-11-03 14:16:37
Autor: Joanna Kuczera


PDF (226 KB)

Informacja dla wykonawcówData dodania: 2015-11-04 13:07:54
Autor: Joanna Kuczera


PDF (153 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaData dodania: 2015-11-13 14:33:19
Autor: Joanna Kuczera


PDF (517 KB)

Informacja dla wykonawcówData dodania: 2015-11-13 14:34:10
Autor: Joanna Kuczera


RAR (10 793 KB)

Dokumentacja przetargowaData dodania: 2015-11-13 14:38:53
Autor: Joanna Kuczera


PDF (155 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaData dodania: 2015-11-13 15:29:06
Autor: Joanna Kuczera


PDF (225 KB)

Informacja dla wykonawcówData dodania: 2015-11-13 15:29:42
Autor: Joanna Kuczera


PDF (215 KB)

Zbiorcze zestawienie ofertData dodania: 2015-11-19 15:14:31
Autor: Joanna Kuczera


PDF (446 KB)

Statut Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2014-02-28 13:09:51
Autor: Joanna Kuczera


Wartość mienia na dzień 31.12.2013

Budynki i budowle                               1.852.980,08    
Urządzenia techniczne i maszyny       1.224.433,79
Grunty                                                    261.568,32

Razem                                             3.338.982,19  

PDF (159 KB)

Statut Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia ZawodowegoData dodania: 2012-09-05 11:46:18
Autor: Joanna Kuczera


PDF (446 KB)

Statut Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2013-01-02 08:55:48
Autor: Joanna Kuczera


Wartość majątku na dzień 31.12.2009

Budynki i budowle                               1.536.474,00    
Urządzenia techniczne i maszyny       1.321.671,00
Pozostałe środki trwałe                           80.213,00

Razem                                             2.938.358,00  


Data dodania: 2010-12-02 13:48:22
Autor: Joanna Kuczera


Wartość majątku na dzień 31.12.2010

Budynki i budowle                               1.551.608,00    
Urządzenia techniczne i maszyny       1.256.538,00
Pozostałe środki trwałe                           80.213,00

Razem                                             2.888.359,00


Data dodania: 2011-01-10 09:28:04
Autor: Joanna Kuczera


Wartość majątku na dzień 31.12.2011

Budynki i budowle                               1.551.608,00    
Urządzenia techniczne i maszyny       1.245.806,00
Pozostałe środki trwałe                         121.636,00

Razem                                             2.919.050,00


Data dodania: 2012-01-16 12:13:27
Autor: Joanna Kuczera


Wartość majątku na dzień 31.12.2012

Budynki i budowle                               1.663.413,11 
Urządzenia techniczne i maszyny       1.281.166,00
Grunty                                                    261.568,32

Razem                                             3.206.147,43  


Data dodania: 2013-04-12 14:10:26
Autor: Joanna Kuczera


Prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych z przedmiotów zawodowych na kwalifikacyjnym kursie zawodowym M.11. Eksploatacja złóż podziemnych, zawód górnik eksploatacji podziemnej, symbol cyfrowy 811101 oraz M.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych z podziałem na zadania.
Data publikacji: 08.08.2013. Data przetargu: 19.08.2013.

DOCX (19 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


DOC (730 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaData dodania: 2013-08-08 13:38:19
Autor: Joanna Kuczera


PDF (128 KB)

Modyfikacja SIWZ


DOC (134 KB)

Załącznik do modyfikacji SIWZData dodania: 2013-08-09 09:23:33
Autor: Joanna Kuczera


PDF (142 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2013-08-19 15:06:05
Autor: Joanna Kuczera


PDF (57 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2013-09-02 15:12:19
Autor: Joanna Kuczera


Prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych z przedmiotów zawodowych na kwalifikacyjnym kursie zawodowym M.11. Eksploatacja złóż podziemnych, zawód górnik eksploatacji podziemnej, symbol cyfrowy 811101 oraz M.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych z podziałem na zadania.
Data publikacji: 27.08.2013. Data przetargu: 04.09.2013.

PDF (54 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


DOC (467 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaData dodania: 2013-08-27 13:29:06
Autor: Joanna Kuczera


PDF (144 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2013-09-09 12:07:39
Autor: Joanna Kuczera


PDF (50 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2013-09-16 12:29:24
Autor: Joanna Kuczera


PDF (66 KB)

Zarządzenie Dyrektora RCEZ-CKUoP Nr 16/12 z dnia 3 września 2012 roku w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013 w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2012-09-19 14:35:28
Autor: Joanna Kuczera


PDF (26 KB)

Regulamin wynajmowania i użyczania pomieszczeń w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2011-09-01 13:48:07
Autor: Joanna KuczeraData dodania: 2011-02-01 12:47:34
Autor: Joanna Kuczera


PDF (463 KB)

Statut Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego


PDF (21 KB)

Zarządzenie Dyrektora RCEZ-CKUoP Nr 21/11 z dnia 1 września 2011 roku w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012 w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2011-09-05 11:41:13
Autor: Joanna Kuczera


Placówka zatrudni nauczycieli praktycznej nauki zawodu w niepełnym wymiarze godzin na zajęciach praktycznych w zawodach:

1) murarz,
2) tynkarz.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa,
- przygotowanie pedagogiczne.


Informacji dodatkowych udziela pan Antoni Kohut, telefon kontaktowy 604 560 358.

PDF (51 KB)

Statut Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia ZawodowegoData dodania: 2010-12-03 13:01:11
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na zadania: zadanie 1) Dostawa różnych artykułów spożywczych, zadanie 2) Dostawa ryb przetworzonych, zadanie 3) Dostawa warzyw i owoców
Data publikacji: 04.04.2012. Data przetargu: 16.04.2012.

PDF (51 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (336 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaData dodania: 2012-04-04 13:25:40
Autor: Joanna Kuczera


PDF (47 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2012-04-18 15:17:57
Autor: Joanna Kuczera


PDF (40 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2012-04-23 11:58:10
Autor: Joanna Kuczera


Przebudowa zespołu sanitarno-szatniowego wraz z pomieszczeniem dla instruktora w budynku Warsztatów Technicznych położonym w Rybniku przy ul. Kościuszki 5 - etap II
Data publikacji: 20.01.2012. Data przetargu: 07.02.2012.

PDF (58 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (235 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


RAR (1 104 KB)

Przedmiar, specyfikacja, projektData dodania: 2012-01-20 10:52:15
Autor: Joanna Kuczera


PDF (46 KB)

Odpowiedzi na pytaniaData dodania: 2012-01-24 11:25:17
Autor: Joanna Kuczera


PDF (47 KB)

Odpowiedzi na pytaniaData dodania: 2012-01-26 14:35:27
Autor: Joanna Kuczera


PDF (557 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2012-02-10 14:05:19
Autor: Joanna Kuczera


PDF (53 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2012-02-16 11:14:16
Autor: Joanna Kuczera


PDF (22 KB)

Zarządzenie Dyrektora RCEZ-CKUoP Nr 31/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2010/2011 w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2010-12-03 13:04:00
Autor: Joanna Kuczera


PDF (21 KB)

Zarządzenie Dyrektora RCEZ-CKUoP Nr 36/10 z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie dnia wolnego od pracy za dzień 25 grudnia 2010 roku w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2010-12-10 09:18:46
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na zadania: zadanie 1) Dostawa artykułów spożywczych w ramach projektu "Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość, zadanie 2) Dostawa ryb przetworzonych, zadanie 3) Dostawa warzyw i owoców, zadanie 4) Dostawa różnych artykułów spożywczych
Data publikacji: 29.11.2011. Data przetargu: 09.12.2011.

PDF (62 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (435 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaData dodania: 2011-11-29 13:10:53
Autor: Joanna Kuczera


PDF (48 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2011-12-12 09:31:01
Autor: Joanna Kuczera


PDF (62 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2011-12-15 10:29:12
Autor: Joanna Kuczera


Przebudowa zespołu sanitarno-szatniowego wraz z pomieszczeniem dla instruktora w budynku Warsztatów Technicznych położonym w Rybniku przy ul. Kościuszki 5 - etap I
Data publikacji: 07.11.2011. Data przetargu: 22.11.2011.

PDF (60 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (253 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


RAR (3 463 KB)

Przedmiary, specyfikacje, projektData dodania: 2011-11-07 14:41:18
Autor: Joanna Kuczera


PDF (46 KB)

Odpowiedzi na pytaniaData dodania: 2011-11-14 13:09:07
Autor: Joanna Kuczera


PDF (48 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2011-11-25 13:30:25
Autor: Joanna Kuczera


PDF (55 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2011-12-01 11:03:49
Autor: Joanna Kuczera


Nabór na stanowisko specjalisty ds. obsługi finansowej/księgowy w  projekcie "Nowoczesne kształcenie zawodowe" realizowanego w ramach POKL
Data publikacji: 14.09.2011. Termin składania dokumentacji: 19.09.2011.

PDF (47 KB)

Ogłoszenie naboruData dodania: 2011-09-14 13:38:44
Autor: Joanna Kuczera


PDF (29 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2011-09-20 11:24:39
Autor: Joanna Kuczera


Nabór na stanowisko samodzielny referent
Data publikacji: 13.09.2011. Termin składania dokumentacji: 26.09.2011.

PDF (47 KB)

Ogłoszenie naboruData dodania: 2011-09-13 13:08:36
Autor: Joanna Kuczera


PDF (29 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2011-09-28 10:37:40
Autor: Joanna Kuczera


Poszukiwani pracownicy na stanowiska:
1) nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanik pojazdów samochodowych,
2) nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektryk.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe magisterskie  kierunkowe,
- przygotowanie pedagogiczne.


Informacji dodatkowych udziela pan Antoni Kohut, telefon kontaktowy 604 560 358.


Data dodania: 2011-02-23 07:46:46
Autor: Joanna Kuczera


PDF (27 KB)

Regulamin wynajmowania i użyczania pomieszczeń w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2010-12-03 13:33:01
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa różnych artykułów spożywczych
Data publikacji: 13.06.2011. Data przetargu: 22.06.2011.

PDF (39 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (319 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaData dodania: 2011-06-13 11:27:42
Autor: Joanna Kuczera


PDF (45 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2011-06-22 14:01:22
Autor: Joanna Kuczera


PDF (53 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2011-06-27 12:15:14
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na zadania
Data publikacji: 26.05.2011. Data przetargu: 06.06.2011.

PDF (38 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (420 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaData dodania: 2011-05-26 14:02:56
Autor: Joanna Kuczera


PDF (31 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowaniaData dodania: 2011-06-07 14:26:44
Autor: Joanna Kuczera


PDF (36 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2011-06-14 12:53:29
Autor: Joanna Kuczera


Druk plakatów, ulotek i banerów dla celów promocyjno-informacyjnych
Data publikacji: 21.04.2011. Data przetargu: 05.05.2011.

PDF (42 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (172 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaData dodania: 2011-04-21 09:57:53
Autor: Joanna Kuczera


PDF (30 KB)

Pytania i odpowiedziData dodania: 2011-04-29 14:44:42
Autor: Joanna Kuczera


PDF (21 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniuData dodania: 2011-04-29 14:47:07
Autor: Joanna Kuczera


PDF (32 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2011-05-17 11:27:52
Autor: Joanna Kuczera


PDF (33 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2011-05-24 10:33:48
Autor: Joanna Kuczera


Druk artykułów sponsorowanych w ramach projektu „Jasny Horyzont – kwalifikacje na przyszłość”  z podziałem na zadania: zadanie 1) druk artykułów sponsorowanych w prasie lokalnej lub regionalnej - subregion zachodni, zadanie 2) druk artykułów sponsorowanych w prasie lokalnej lub regionalnej - subregion północny, zadanie 3) druk artykułów sponsorowanych w prasie lokalnej lub regionalnej - subregion południowy, 4) druk artykułów sponsorowanych w prasie lokalnej lub regionalnej - subregion centralny
Data publikacji: 15.04.2011. Data przetargu: 28.04.2011.

PDF (40 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (284 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaData dodania: 2011-04-15 11:09:30
Autor: Joanna Kuczera


PDF (127 KB)

Modyfikacja SIWZData dodania: 2011-04-18 14:50:22
Autor: Joanna Kuczera


PDF (135 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2011-04-29 14:53:53
Autor: Joanna Kuczera


PDF (39 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Usługi drukowania w ramach projektu „Jasny Horyzont – kwalifikacje na przyszłość” Działanie 9.3 Upowszechnianie Formalnego Kształcenia Ustawicznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na zadania: zadanie 1) wydanie książki konferencyjnej, zadanie 2) druk plakatów na potrzeby kampanii autobusowej, zadanie 3) druk plakatów i ulotek dla celów promocyjno-informacyjnych projektu
Data publikacji: 14.03.2011. Data przetargu: 22.03.2011.

PDF (48 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


PDF (301 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaData dodania: 2011-03-14 13:16:21
Autor: Joanna Kuczera


PDF (135 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2011-03-28 12:54:56
Autor: Joanna Kuczera


PDF (135 KB)

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2011-03-31 12:58:27
Autor: Joanna Kuczera


PDF (136 KB)

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2011-04-04 07:45:49
Autor: Joanna Kuczera


PDF (29 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2011-04-04 09:56:52
Autor: Joanna Kuczera


PDF (41 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2011-04-07 12:39:48
Autor: Joanna KuczeraData dodania: 2011-05-05 12:51:40
Autor: Joanna KuczeraData dodania: 2010-12-31 15:07:13
Autor: Joanna Kuczera


PDF (34 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2010-12-31 10:15:30
Autor: Joanna Kuczera


PDF (30 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2010-12-21 13:40:44
Autor: Joanna Kuczera


PDF (382 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


PDF (40 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na zadania: zadanie 1) Dostawa różnych artykułów spożywczych, zadanie 2) Dostawa ryb przetworzonych, zadanie 3) Dostawa warzyw i owoców
Data publikacji: 21.12.2010. Data przetargu: 29.12.2010.


Data dodania: 2011-02-01 12:48:00
Autor: Joanna Kuczera


PDF (483 KB)

Statut Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego


Przebudowa sanitariatów w segmencie B budynku położonego w Rybniku przy ul. Św. Józefa 30.
Data publikacji: 22.08.2008. Data przetargu: 12.09.2008.

PDF (107 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (223 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


PDF (150 KB)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - instalacji elektrycznej


RAR (2 369 KB)

Projekt Arch-Bud


RAR (2 508 KB)

Projekt instalacji elektrycznej


RAR (2 270 KB)

Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej


PDF (1 276 KB)

Przedmiar robót Arch-Bud


PDF (516 KB)

Przedmiar robót - instalacja elektryczna


PDF (2 463 KB)

Przedmiar robót - instalacja wodno-kanalizacyjna


RAR (1 058 KB)

Przebudowa sanitariatów - Rybnik ul. Św. Józefa 30 - Wizualizacja


PDF (5 719 KB)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Arch-Bud


PDF (4 672 KB)

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - instalacja wodno-kanalizacyjna


PDF (81 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2010-12-06 09:27:15
Autor: Joanna Kuczera


Przebudowa węzła sanitarnego.
Data publikacji: 11.05.2009. Data przetargu: 02.06.2009.

PDF (98 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (227 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


RAR (3 163 KB)

Specyfikacja techniczna i przedmiar robót


RAR (5 251 KB)

Projekt


RAR (106 KB)

Zdjęcia


PDF (24 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2010-12-06 09:36:09
Autor: Joanna Kuczera


Prace remontowe w budynku położonym w Rybniku przy ul. Św. Józefa 30 z podziałem na zadania
Data publikacji: 15.06.2009. Data przetargu: 06.07.2009.

PDF (99 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (239 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


PDF (2 313 KB)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - Zadanie 1 i Zadanie 2


PDF (1 047 KB)

Przedmiary robót - Zadanie 1 i Zadanie 2


RAR (1 873 KB)

Projekt - Zadanie 1


PDF (80 KB)

Pytania i odpowiedzi


PDF (75 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2010-12-06 09:43:00
Autor: Joanna Kuczera


Prace remontowe w budynku położonym w Rybniku przy ul. Św. Józefa 30 z podziałem na zadania
Data publikacji: 09.06.2010. Data przetargu: 24.06.2010.

PDF (91 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (68 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


PDF (296 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


RAR (3 385 KB)

Dokumentacja projektowa zadanie 1


RAR (4 313 KB)

Dokumentacja projektowa zadanie 2


RAR (289 KB)

Dokumentacja techniczna zadanie 3


PDF (30 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


PDF (41 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


PDF (165 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2010-12-06 09:52:07
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa szafek ubraniowych
Data publikacji: 03.12.2008. Data przetargu: 11.12.2008.

PDF (919 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (190 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


PDF (86 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2010-12-06 09:57:23
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa artykułów spożywczych
Data publikacji: 31.12.2008. Data przetargu: 08.01.2009.

PDF (121 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (285 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


PDF (207 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2010-12-06 10:00:28
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa artykułów spożywczych
Data publikacji: 17.08.2009. Data przetargu: 27.08.2009.

PDF (98 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (334 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


PDF (69 KB)

Pytania i odpowiedzi


PDF (74 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


PDF (77 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2010-12-06 10:41:29
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa artykułów spożywczych
Data publikacji: 07.10.2009. Data przetargu: 26.10.2009.

PDF (70 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (218 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


PDF (72 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


PDF (74 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2010-12-06 10:51:35
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa artykułów spożywczych
Data publikacji: 21.10.2009. Data przetargu: 30.10.2009.

PDF (70 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (237 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


PDF (65 KB)

Informacja o unieważnieniu postępowaniaData dodania: 2010-12-06 10:57:06
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa artykułów spożywczych
Data publikacji: 30.10.2009. Data przetargu: 09.11.2009.

PDF (69 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu  


PDF (233 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


PDF (72 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


PDF (75 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2010-12-06 11:04:03
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa artykułów spożywczych
Data publikacji: 18.11.2009. Data przetargu: 03.12.2009.

PDF (71 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (374 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


PDF (73 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


PDF (15 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2010-12-06 11:07:46
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na zadania: zadanie 1) Dostawa różnych artykułów spożywczych, zadanie 2) Dostawa ryb przetworzonych, zadanie 3) Dostawa warzyw i owoców
Data publikacji: 17.02.2010. Data przetargu: 05.03.2010.

PDF (73 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (410 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


PDF (74 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


PDF (78 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


PDF (230 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2010-12-06 11:12:47
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa artykułów spożywczych
Data publikacji: 23.04.2010. Data przetargu: 04.05.2010.

PDF (72 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (253 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


PDF (193 KB)

Informacja o unieważnienie postępowania


PDF (160 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniuData dodania: 2010-12-06 11:21:30
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa artykułów spożywczych
Data publikacji: 04.05.2010. Data przetargu: 12.05.2010.

PDF (68 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (256 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaData dodania: 2011-02-01 12:50:58
Autor: Joanna Kuczera


PDF (66 KB)

Informacja o unieważnienie postępowania


Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na zadania: zadanie 1) Dostawa różnych artykułów spożywczych, zadanie 2) Dostawa ryb przetworzonych, zadanie 3) Dostawa warzyw i owoców
Data publikacji: 21.12.2010. Data przetargu: 29.12.2010.

PDF (160 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniuData dodania: 2010-12-06 11:26:07
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa artykułów spożywczych
Data publikacji: 12.05.2010. Data przetargu: 20.05.2010.

PDF (72 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (256 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


PDF (72 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


PDF (72 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


PDF (163 KB)

Ogloszenie o zmianie ogloszenia o zamówieniu


PDF (184 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2010-12-06 11:38:24
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa artykułów spożywczych
Data publikacji: 02.08.2010. Data przetargu: 12.08.2010.

PDF (1 078 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (466 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


PDF (83 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania


PDF (704 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


PDF (163 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu


PDF (170 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2010-12-06 11:44:52
Autor: Joanna Kuczera


Dostawa artykułów spożywczych
Data publikacji: 19.08.2010. Data przetargu: 30.08.2010.

PDF (764 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (253 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


PDF (66 KB)

Informacja o unieważnienie postępowaniaData dodania: 2010-12-06 11:48:46
Autor: Joanna Kuczera


Nabór na stanowisko referent
Data publikacji: 28.11.2008. Termin składania dokumentacji: 17.12.2008.

PDF (163 KB)

Ogłoszenie naboru


PDF (85 KB)

Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne


PDF (120 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2010-12-06 13:00:05
Autor: Joanna Kuczera


Nabór na stanowisko księgowy
Data publikacji: 28.11.2008. Termin składania dokumentacji: 17.12.2008.

PDF (162 KB)

Ogłoszenie naboru


PDF (74 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2010-12-06 13:19:36
Autor: Joanna Kuczera


Nabór na stanowisko referent
Data publikacji: 08.12.2008. Termin składania dokumentacji: 23.12.2008.

PDF (162 KB)

Ogłoszenie naboru


PDF (85 KB)

Lista kandydatów spełniająca wymagania formalneData dodania: 2010-12-06 13:24:35
Autor: Joanna Kuczera


Nabór na stanowisko księgowy
Data publikacji: 18.12.2008. Termin składania dokumentacji: 07.01.2009.

PDF (162 KB)

Ogłoszenie naboru


PDF (82 KB)

Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne


PDF (118 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2010-12-06 13:29:59
Autor: Joanna Kuczera


Nabór na stanowisko specjalisty ds. szkoleń
Data publikacji: 12.01.2009. Termin składania dokumentacji: 26.01.2009.

PDF (166 KB)

Ogłoszenie naboru


PDF (108 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2010-12-06 13:34:52
Autor: Joanna Kuczera


Nabór na stanowisko referent
Data publikacji: 27.03.2009. Termin składania dokumentacji: 14.04.2009.

PDF (155 KB)

Ogłoszenie naboru


PDF (15 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2010-12-06 13:37:42
Autor: Joanna Kuczera


Ogłoszenie o naborze partnera
Data publikacji: 09.07.2009. Termin składania dokumentacji: 07.08.2009.

PDF (156 KB)

Ogłoszenie naboru


PDF (121 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2010-12-06 13:39:48
Autor: Joanna Kuczera


Nabór na stanowisko specjalisty finansowo-księgowego projektu realizowanego w ramach PO KL
Data publikacji: 10.12.2009. Termin składania dokumentacji: 28.12.2009.

PDF (122 KB)

Ogłoszenie naboru


PDF (87 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2010-12-06 14:04:39
Autor: Joanna Kuczera


Nabór na stanowisko koordynatora projektu ds. szkoleń w ramach PO KL
Data publikacji: 10.12.2009. Termin składania dokumentacji: 28.12.2009.

PDF (122 KB)

Ogłoszenie naboru


PDF (87 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2010-12-06 14:06:41
Autor: Joanna Kuczera


Nabór na stanowisko koordynatora projektu ds. profilaktyki i aktywizacji  w ramach PO KL
Data publikacji: 15.12.2009. Termin składania dokumentacji: 28.12.2009.

PDF (97 KB)

Ogłoszenie naboru


PDF (60 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2010-12-06 14:09:44
Autor: Joanna Kuczera


Ogłoszenie Partnera o naborze na stanowisko koordynatora projektu ds. promocji i informacji w ramach PO KL - Śląskie Stowarzyszenie Dyrektorów CKU i CKP
Data publikacji: 15.12.2009. Termin składania dokumentacji: 28.12.2009.

PDF (108 KB)

Ogłoszenie naboru


PDF (79 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2010-12-06 14:12:21
Autor: Joanna Kuczera


Nabór na stanowisko specjalisty ds. kadr
Data publikacji: 12.04.2010. Termin składania dokumentacji: 23.04.2010.

PDF (121 KB)

Ogłoszenie naboru


PDF (70 KB)

Wyniki naboruData dodania: 2010-12-06 14:16:05
Autor: Joanna Kuczera


Nabór na stanowisko koordynatora ds. szkoleń
Data publikacji: 20.04.2010. Termin składania dokumentacji: 30.04.2010.

PDF (121 KB)

Ogłoszenie naboru


PDF (71 KB)

Wyniki naboru