Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej–Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Zarządzenia Dyrektora
PDF (118 KB)

Zarządzenie Dyrektora RCEZ-CKUoP Nr 27/17 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2017-09-05 09:44:32
Autor: Joanna Kuczera


PDF (251 KB)

Zarządzenie Nr 10/17 Dyrektora Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu miejsc postojowych przy ul. Rudzkiej (na terenie Kampusu) w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2017-03-23 10:20:29
Autor: Joanna Kuczera


PDF (119 KB)

Zarządzenie Dyrektora RCEZ-CKUoP Nr 10/16 z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnejData dodania: 2016-03-18 09:14:36
Autor: Joanna Kuczera


PDF (118 KB)

Zarządzenie Dyrektora RCEZ-CKUoP Nr 18/15 z dnia 1 września 2015 roku w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2015-09-09 13:57:52
Autor: Joanna Kuczera


PDF (67 KB)

Zarządzenie Dyrektora RCEZ-CKUoP Nr 15/14 z dnia 1 września 2014 roku w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015 w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz PraktycznegoData dodania: 2014-09-02 13:31:30
Autor: Joanna Kuczera