Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej–Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Przetargi

Dostawa frezarki uniwersalnej - zamówienie poza ustawą

PDF (56 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (214 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (201 KB)

Wzór umowyData dodania: 2018-06-14 14:08:33
Autor: Monika Gogulska


PDF (35 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zapytanie ofertowe nr SG.254.20.2018.INData dodania: 2018-06-28 11:55:17
Autor: Monika Gogulska


Remont toalety w budynku Warsztatów Mechanicznych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42 – przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych - zamówienia poza ustawą

PDF (608 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (3 515 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (2 915 KB)

Przedmiar robót


PDF (89 KB)

Wzór umowyData dodania: 2018-05-29 14:42:08
Autor: Monika Gogulska


PDF (35 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2018-06-13 12:41:11
Autor: Monika GogulskaRejestr zmian:
CzasAutorOpis
2017-06-08 09:42:22Joanna KuczeraZamieszczenie ogłoszenia o przetargu publicznym
2017-06-23 11:54:45Joanna KuczeraZamieszczenie zbiorczego zestawienia złożonych ofert
2017-06-23 12:36:41Joanna KuczeraZamieszczenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
2017-07-10 11:01:38Joanna KuczeraZamieszczenie ogłoszenia o zapytaniu ofertowym
2017-07-11 09:11:02Joanna KuczeraModyfikacja treści
2017-07-18 11:20:36Joanna KuczeraInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018-01-25 14:52:50Monika GogulskaZamieszczenie ogłoszenia o przetargu publicznym
2018-02-05 12:15:39Monika GogulskaZamieszczenie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie 1
2018-02-09 10:50:55Monika GogulskaZamieszczenie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie 2
2018-02-12 15:01:18Monika GogulskaZamieszczenie ogłoszenia
2018-02-12 15:20:26Monika GogulskaZamieszczenie ogłoszenia
2018-02-13 11:45:04Monika GogulskaZamieszczenie ogłoszenia
2018-02-13 13:03:26Monika GogulskaZamieszczenie ogłoszenia
2018-02-13 13:10:24Monika GogulskaZamieszczenie ogłoszenia
2018-02-14 15:36:16Monika GogulskaZamieszczenie ogłoszenia
2018-02-14 15:44:54Monika GogulskaZamieszczenie ogłoszenia
2018-02-16 13:24:16Monika GogulskaOgłoszenie o zamówienie
2018-02-20 12:09:37Monika GogulskaOdpowiedź na pytania
2018-02-20 14:56:13Monika GogulskaOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018-02-21 10:20:03Monika GogulskaOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018-03-06 12:37:16Monika GogulskaOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018-02-22 09:29:48Monika GogulskaOgłoszenie o unieważnieniu postępowania
2018-02-22 10:32:13Monika GogulskaOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018-02-22 12:41:32Monika GogulskaOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018-02-23 10:58:38Monika GogulskaOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018-02-23 11:07:02Monika GogulskaOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018-02-23 11:26:44Monika GogulskaOgłoszenie o zamówienie
2018-02-26 13:28:13Monika GogulskaOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018-05-10 14:10:40Monika GogulskaOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018-05-16 14:13:25Monika GogulskaOgłoszenie o zamówieniu - remont toalety
2018-05-29 14:43:03Monika GogulskaOgłoszeniu o zamówieniu - toaleta
2018-06-14 14:09:08Monika GogulskaPublikacja ogłoszenia
2018-06-28 11:56:35Monika GogulskaOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty