Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki kontroli

Kontrola PPIS

W dniach 13 grudnia 2023 roku przeprowadzona została kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne. Kontrolę przeprowadzili funkcjoariusze publiczni Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku. Nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń.


Data dodania: 2023-12-20 10:42:30
Autor: Barbara Kalisz-Gaweł


Kontrola PPIS

W dniach 2 i 13 grudnia 2022 roku przeprowadzona została kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne. Kontrolę przeprowadził pracownik upoważniony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku. Nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń.


Data dodania: 2022-12-13 13:01:52
Autor: Martyna Widenka


Kontrola KKZ

W dniu 28 marca 2022 roku została przeprowadzona kontrola w zakresie zgodności z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych.


Data dodania: 2022-04-01 09:51:55
Autor: Martyna Widenka


Audyt dokumentów i ewidencji

W dniach 2, 7, 10 grudnia 2021 roku w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej przeprowadzono audyt w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatowej subwencji ogólnej.


Data dodania: 2021-12-16 11:16:16
Autor: Martyna Widenka


Kontrole przeprowadzone w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - CKUoP w 2018 roku

W dniach od 23 kwietnia do 25 maja 2018 roku została przeprowadzona kontrola w celu sprawdzenia zagadnień z zakresu gospodarki finansowej, w szczególności w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia zakończenia kontroli w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – CKUoP.

Kontrolę przeprowadził Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Rybnika (Protokół nr AKW.1711.4.2018 z dnia 28 maja 2018 r.).
Wydano zalecenia pokontrolne.Data dodania: 2018-05-28 15:10:48
Autor: Monika Gogulska


W dniu 16 maja 2018 roku została przeprowadzona kontrola stanu sanitarno - technicznego obiektu przez przedstawiciela Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (protokół kontroli sanitarnej Nr 621.12.NS-HŻŻiPU.2018).

Nie stwierdzono uchybień.


Data dodania: 2018-05-17 15:23:40
Autor: Monika Gogulska


W dniu 16 lutego 2018 roku została przeprowadzona kontrola mająca na celu ocenę spełniania warunków akredytacji KO.ZA.AD.42019/12/05 przez wizytatora Kuratorium Oświaty w Katowicach. 

W wyniku przeprowadzonej oceny ustalono, że Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - CKUoP spełnia warunki wymienione w par. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzacych kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r., nr 227, poz. 2247 ze zm.)


Data dodania: 2018-03-23 15:02:37
Autor: Monika Gogulska


Kontrole przeprowadzone w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - CKUoP w 2017 roku

W dniach od 8 lutego do 28 lutego 2017 r. została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna przez zespół wizytatorów do spraw ewaluacji Kuratorium Oświaty w Katowicach. Badaniem zostało objęte I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Wyniki ewaluacji:
1. Procesy ewaluacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
2. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
3. Placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - CKUoP spełnia ww. wymagania na poziomie wysokim.


Data dodania: 2018-03-23 13:41:38
Autor: Monika Gogulska


Kontrole przeprowadzone w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – CKUoP w 2011 roku

W dniach 2, 3, 7, 13, 22 czerwca 2011 roku została przeprowadzona kontrola w trakcie realizacji projektu w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektu „Jasny horyzont – kwalifikacje na przyszłość” realizowanego w ramach Działania 9.3 POKL.
Kontrolę przeprowadził Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.


Data dodania: 2011-08-22 12:46:12
Autor: Joanna Kuczera


W dniach od 16 sierpnia do 30 sierpnia 2011 roku została przeprowadzona kontrola w celu sprawdzenia całokształtu działalności jednostki oraz przestrzegania procedur w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – CKUoP.
Kontrolę przeprowadziło Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Rybnika.


Data dodania: 2011-08-31 11:43:02
Autor: Joanna Kuczera