Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Dyrektora

Zarządzenia Dyrektora RCEZ - rok szkolny 2021/2022:

 1. Zarządzenie nr 19/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kursów prowadzonych w formach pozaszkolnych w RCEZ
 2. Zarządzenie nr 20/2021 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 w RCEZ
 3. Zarządzenie nr 21/2021 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Likwidacyjnej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i innych składników majątkowych w RCEZ
 4. Zarządzenie nr 22/2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
 5. Zarządzenie nr 23/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w systemie zastępstw w przypadku nieobecności w pracy pracownika RCEZ
 6. Zarządzenie nr 24/2021 w sprawie określenia zasad funkcjonowania RCEZ w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 7. Zarządzenie nr 24a/2021 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Likwidacyjnej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i innych składników majątkowych w RCEZ
 8. Zarządzenie nr 25/2021 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej
 9. Zarządzenie nr 26/2021 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz członków zespołów spisowych powołanych do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych
 10. Zarządzenie nr 1/2022 w sprawie ustalenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 roku w RCEZ
 11. Zarządzenie nr 2/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w systemie zastępstw w przypadku nieobecności w pracy pracownika RCEZ
 12. Zarządzenie nr 3/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej
 13. Zarządzenie nr 4/2022 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Likwidacyjnej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i innych składników majątkowych w RCEZ
 14. Zarządzenie nr 5/2022 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i członków zespołów spisowych powołanych do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej
 15. Zarządzenie nr 6/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w „Wykazie nazw i symboli kursów” w RCEZ
 16. Zarządzenie nr 7/2022 w sprawie obowiązku przekazania dokumentacji do składnicy akt w RCEZ
 17. Zarządzenie nr 8/2022 w sprawie wprowadzenia progów dochodowych do przyznawania świadczeń z ZFŚS
 18. Zarządzenie nr 9/2022 w sprawie uchylenia zarządzeń związanych z ustanowieniem określonych ograniczeń w stanie epidemii
 19. Zarządzenie nr 10/2022 w sprawie zmiany zarządzenia dot. dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 w RCEZ
 20. Zarządzenie nr 11/2022 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu działania Stałej Komisji Likwidacyjnej oraz Doraźnych Komisji do spraw oceny przydatności do dalszego użytkowania rzeczowych składników majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej”
 21. Zarządzenie nr 12/2022 w sprawie wprowadzenia „Procedury ewakuacji z Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej”
 22. Zarządzenie nr 13/2022 w sprawie uchylenia „Regulaminu przyjmowania opłat za usługi kserograficzne w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego”
 23. Zarządzenie nr 14/2022 w sprawie powołania szkolnej komisji rekrutacyjnej do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, klasy siódmej szkoły podstawowej dla dorosłych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok szkolny 2022/2023 w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej
 24. Zarządzenie nr 15/2022 w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw do dalszego użytkowania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej
 25. Zarządzenie nr 16/2022 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu użytkowania samochodów służbowych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej”
 26. Zarządzenie nr 17/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w „Wykazie nazw i symboli kursów” w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej
 27. Zarządzenie nr 18/2022 w sprawie wprowadzenia Cennika usług transportowych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej
 28. Zarządzenie nr 19/2022 w sprawie wprowadzenia procedur organizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, kursów płatnych – z naboru, kursów w wyniku zapytań o cenę lub procedur przetargowych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej
 29. Zarządzenie nr 20/2022 w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej

Data dodania: 2022-07-19 14:33:24
Autor: Martyna WidenkaData dodania: 2022-04-26 09:55:38
Autor: Martyna WidenkaData dodania: 2021-10-12 11:39:27
Autor: Martyna WidenkaData dodania: 2020-09-03 15:50:50
Autor: Monika GogulskaData dodania: 2020-04-27 12:15:40
Autor: Monika GogulskaData dodania: 2019-09-12 12:30:26
Autor: Monika Gogulska