Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Dyrektora

Zarządzenia Dyrektora RCEZ – rok szkolny 2023/2024:

 1. Zarządzenie nr 15/2023 w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu organizacyjnego w RCEZ
 2. Zarządzenie nr 16/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w systemie zastępstw w przypadku nieobecności w pracy pracownika RCEZ
 3. Zarządzenie nr 17/2023 w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 w RCEZ
 4. Zarządzenie nr 18/2023 w sprawie organizacji godzin dw sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej po przeprowadzeniu naboru na wolne stanowisko sekretarza szkoły w RCEZ.
 5. Zarządzenie nr 19/2023 w sprawie dostępności nauczycieli dla uczniów i słuchaczy RCEZ
 6. Zarządzenie nr 20/2023 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Socjalnej w RCEZ.
 7. Zarządzenie nr 21/2023 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania standardów ochrony małoletnich w RCEZ.
 8. Zarządzenie nr 22/2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
 9. Zarządzenie nr 23/2023 w sprawie ustalenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę.
 10. Zarządzenie nr 24/2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okolicznościowej (doraźnej) w pracowni samochodowej.
 11. Zarządzenie nr 1/2024 w sprawie powołania komisji ds. przeglądu dokumentacji dot. dwóch projektów unijnych.
 12. Zarządzenie nr 2/2024 w sprawie wprowadzenia zmian w systemie zastępstw w przypadku nieobecności w pracy pracownika RCEZ.
 13. Zarządzenie nr 3/2024 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych miasta Rybnika.
 14. Zarządzenie nr 4/2024 w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za sprawowanie nadzoru nad realizacją Polityki Ochrony Dzieci w RCEZ.
 15. Zarządzenie nr 5/2024 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w RCEZ.
 16. Zarządzenie nr 6/2024 w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej w RCEZ w składnicy akt.
 17. Zarządzenie nr 7/2024 w sprawie wprowadzenia zmian w systemie zastępstw w przypadku nieobecności w pracy pracownika RCEZ.
 18. Zarządzenie nr 8/2024 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Likwidacyjnej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i innych składników majątkowych w RCEZ.
 19. Zarządzenie nr 9/2024 w sprawie powołania szkolnej komisji rekrutacyjnej do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, klasy siódmej szkoły podstawowej dla dorosłych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok szkolny 2024/2025 w RCEZ.
 20. Zarządzenie nr 10/2024 w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w RCEZ.
 21. Zarządzenie nr 11/2024 w sprawie przekazania majątku pracowni samochodowej w warsztacie technicznym Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Kościuszki 5 w Rybniku na rzecz Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.
 22. Zarządzenie nr 12/2024 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okolicznościowej (doraźnej) w Warsztacie Mechanicznym RCEZ.
 23. Zarządzenie nr 13/2024 w sprawie przekazania dokumentacji do składnicy akt RCEZ z Warsztatu Mechanicznego.
 24. Zarządzenie nr 14/2024  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej po przeprowadzeniu naboru na wolne stanowisko referenta w RCEZ.
 25. Zarządzenie nr 15/2024  w sprawie powołania komisji przetargowej.
 26. Zarządzenie nr 16/2024 w sprawie uzupełnienia składu komisji socjalnej do celów gospodarowania środkami ZFŚS w RCEZ.

Data dodania: 2024-06-13 12:21:00
Autor: Barbara Kalisz-Gaweł


Zarządzenia Dyrektora RCEZ – rok szkolny 2022/2023:

 1. Zarządzenie nr 21/2022 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 w RCEZ
 2. Zarządzenie nr 22/2022 w sprawie wprowadzenia regulaminu dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników RCEZ
 3. Zarządzenie nr 23/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w systemie zastępstw w przypadku nieobecności w pracy pracownika RCEZ
 4. Zarządzenie nr 24/2022 w sprawie wprowadzenia instrukcji magazynowej środków czystości w RCEZ
 5. Zarządzenie nr 25/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego RCEZ
 6. Zarządzenie nr 1/2023 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu dziennika elektronicznego w RCEZ
 7. Zarządzenie nr 2/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela w RCEZ
 8. Zarządzenie nr 3/2023 w sprawie obowiązku przekazania dokumentacji do składnicy akt w RCEZ
 9. Zarządzenie nr 4/2023 w sprawie wprowadzenia progów dochodowych do przyznawania świadczeń z ZFŚS
 10. Zarządzenie nr 5/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia usługi ozonowania samochodu przez Warsztat Techniczny RCEZ
 11. Zarządzenie nr 6/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w „Wykazie nazw i symboli kursów” w RCEZ
 12. Zarządzenie nr 7/2023 w sprawie powołania szkolnej komisji rekrutacyjnej do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, klasy siódmej szkoły podstawowej dla dorosłych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok szkolny 2023/2024 w RCEZ
 13. Zarządzenie nr 8/2023 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
 14. Zarządzenie nr 9/2023 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
 15. Zarządzenie nr 10/2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w RCEZ
 16. Zarządzenie nr 11/2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w RCEZ
 17. Zarządzenie nr 12/2023 w sprawie ustalenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 roku w RCEZ
 18. Zarządzenie nr 13/2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referanta w RCEZ
 19. Zarządzenie nr 14/2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Data dodania: 2023-04-05 14:15:34
Autor: Martyna Widenka


Zarządzenia Dyrektora RCEZ - rok szkolny 2021/2022:

 1. Zarządzenie nr 19/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kursów prowadzonych w formach pozaszkolnych w RCEZ
 2. Zarządzenie nr 20/2021 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 w RCEZ
 3. Zarządzenie nr 21/2021 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Likwidacyjnej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i innych składników majątkowych w RCEZ
 4. Zarządzenie nr 22/2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
 5. Zarządzenie nr 23/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w systemie zastępstw w przypadku nieobecności w pracy pracownika RCEZ
 6. Zarządzenie nr 24/2021 w sprawie określenia zasad funkcjonowania RCEZ w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 7. Zarządzenie nr 24a/2021 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Likwidacyjnej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i innych składników majątkowych w RCEZ
 8. Zarządzenie nr 25/2021 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej
 9. Zarządzenie nr 26/2021 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz członków zespołów spisowych powołanych do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych
 10. Zarządzenie nr 1/2022 w sprawie ustalenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 roku w RCEZ
 11. Zarządzenie nr 2/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w systemie zastępstw w przypadku nieobecności w pracy pracownika RCEZ
 12. Zarządzenie nr 3/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej
 13. Zarządzenie nr 4/2022 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Likwidacyjnej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i innych składników majątkowych w RCEZ
 14. Zarządzenie nr 5/2022 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i członków zespołów spisowych powołanych do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej
 15. Zarządzenie nr 6/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w „Wykazie nazw i symboli kursów” w RCEZ
 16. Zarządzenie nr 7/2022 w sprawie obowiązku przekazania dokumentacji do składnicy akt w RCEZ
 17. Zarządzenie nr 8/2022 w sprawie wprowadzenia progów dochodowych do przyznawania świadczeń z ZFŚS
 18. Zarządzenie nr 9/2022 w sprawie uchylenia zarządzeń związanych z ustanowieniem określonych ograniczeń w stanie epidemii
 19. Zarządzenie nr 10/2022 w sprawie zmiany zarządzenia dot. dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 w RCEZ
 20. Zarządzenie nr 11/2022 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu działania Stałej Komisji Likwidacyjnej oraz Doraźnych Komisji do spraw oceny przydatności do dalszego użytkowania rzeczowych składników majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej”
 21. Zarządzenie nr 12/2022 w sprawie wprowadzenia „Procedury ewakuacji z Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej”
 22. Zarządzenie nr 13/2022 w sprawie uchylenia „Regulaminu przyjmowania opłat za usługi kserograficzne w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego”
 23. Zarządzenie nr 14/2022 w sprawie powołania szkolnej komisji rekrutacyjnej do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, klasy siódmej szkoły podstawowej dla dorosłych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok szkolny 2022/2023 w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej
 24. Zarządzenie nr 15/2022 w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw do dalszego użytkowania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej
 25. Zarządzenie nr 16/2022 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu użytkowania samochodów służbowych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej”
 26. Zarządzenie nr 17/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w „Wykazie nazw i symboli kursów” w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej
 27. Zarządzenie nr 18/2022 w sprawie wprowadzenia Cennika usług transportowych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej
 28. Zarządzenie nr 19/2022 w sprawie wprowadzenia procedur organizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, kursów płatnych – z naboru, kursów w wyniku zapytań o cenę lub procedur przetargowych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej
 29. Zarządzenie nr 20/2022 w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej

Data dodania: 2022-07-19 14:33:24
Autor: Martyna WidenkaData dodania: 2022-04-26 09:55:38
Autor: Martyna WidenkaData dodania: 2021-10-12 11:39:27
Autor: Martyna WidenkaData dodania: 2020-09-03 15:50:50
Autor: Monika GogulskaData dodania: 2020-04-27 12:15:40
Autor: Monika GogulskaData dodania: 2019-09-12 12:30:26
Autor: Monika Gogulska


Rejestr zmian:
CzasAutorOpis
2023-07-28 09:09:03Martyna WidenkaAktualizacja zarządzeń Dyrektora RCEZ