Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Mienie placówki

Wartość mienia na dzień 31.12.2023 r.

Wartość mienia na dzień 31.12.2022 r.


Data dodania: 2023-05-04 08:56:20
Autor: Martyna Widenka


Wartość mienia na dzień 31.12.2021 r.


Data dodania: 2022-04-28 14:45:54
Autor: Martyna Widenka


Wartość mienia na dzień 31.12.2020 r.


Data dodania: 2021-05-04 14:00:34
Autor: Martyna Widenka


Wartość mienia na dzień 31.12.2019


Data dodania: 2020-05-05 14:35:49
Autor: Monika Gogulska


Wartość mienia na dzień 31.12.2018


Data dodania: 2019-06-18 10:13:01
Autor: Monika Gogulska


Wartość mienia na dzień 31.12.2018

Budynki i budowle                             4 632 429,84     
Urządzenia techniczne i maszyny         2 205 686,31
Grunty                                                243 184,32                                                   

Razem                                             7 081 300,47  


Data dodania: 2019-01-09 07:35:20
Autor: Monika Gogulska


Wartość mienia na dzień 31.12.2017

Budynki i budowle                             3 439 800,60     
Urządzenia techniczne i maszyny         1 830 803,32
Grunty                                                243 184,32                                                   

Razem                                             5 513 788,24  


Data dodania: 2018-07-06 11:07:44
Autor: Monika Gogulska


Wartość mienia na dzień 31.12.2016

Budynki i budowle                             3.431.436,60     
Urządzenia techniczne i maszyny        1.740.402,50
Grunty                                                260.608,32                                                   

Razem                                             5.432.447,42  


Data dodania: 2017-04-07 13:15:37
Autor: Joanna Kuczera


Rejestr zmian:
CzasAutorOpis
2012-01-16 12:13:45Joanna KuczeraAktualizacja wartości majątku
2013-04-12 14:11:41Joanna KuczeraAktualizacja wartości majątku
2014-01-29 11:32:59Joanna KuczeraAktualizacja wartości mienia
2015-04-02 09:18:28Joanna KuczeraAktualizacja wartości mienia
2016-01-14 08:25:58Joanna KuczeraAktualizacja wartości mienia
2017-04-07 13:17:14Joanna KuczeraAktualizacja wartości mienia
2018-07-06 11:08:32Monika GogulskaAktualizacja wartości mienia
2019-01-09 07:36:16Monika GogulskaAktualizacja wartość mienia - 31.12.2018
2019-06-18 10:13:54Monika GogulskaAktualizacja mienia placówki
2020-05-05 14:36:22Monika Gogulskaaktualizacja wartości mienia